Eezy ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda solmivat laajan yhteistyösopimuksen

Eezy Oyj ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ovat solmineet laajan kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on turvata riittävä ja osaava työvoima Eezylle sekä Eezyn ja Keudan strategisille asiakkaille. Eezy Oyj on henkilöstöpalvelualan johtavia yrityksiä ja Keuda yksi suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Suomessa. Eezy ja Keuda lähtevät yhdessä rakentamaan pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä muuttuvan työmarkkinan