Etusivu » Sijoittajille » Hallinnointi » Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän esittely

Siina Saksi

s. 1966, KTM, eMBA
Suomen kansalainen

Toimitusjohtaja (2023-)

Keskeinen työkokemus:

Terveystalo, COO, johtoryhmän jäsen (2017–2023)
Terveystalo, liiketoimintajohtaja, johtoryhmän jäsen (2016–2017)
Terveystalo, alueellinen liiketoimintajohtaja (2013–2016)
Tryg, maajohtaja (2010–2013)
Tryg, johtaja, asiakaspalvelu ja markkinointi & viestintä (2008–2010)
Nordea Vahinkovakuutus, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja (2007-2008)
If P&C Insurance, markkinointijohtaja, Suomi (2002–2007)

Keskeiset luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Smile Henkilöstöpalvelut (2018-2019)

Hannu Nyman

s. 1969, DI, KTM
Suomen kansalainen

Eezy:n talous- ja hallintojohtaja (2019-)

Keskeinen työkokemus:

Efecte Oyj, talousjohtaja (2017-2019)
Affecto Oyj, johtaja M&A, IR,  (2004-2015)
Conventum Corporate Finance Oy, apulaisjohtaja (2002-2004)
Conventum Pankkiiriliike Oy, pääanalyytikko (1999-2002)
TAI-tutkimuslaitos, projektipäällikkö (1996-1999)
TAI-tutkimuslaitos, tutkija (1993-1995)

Thomas Hynninen

s. 1971, ETM
Suomen kansalainen

Johtaja, Työ ja osaajat (2021-)

Keskeinen työkokemus

Eezy Personnel Oy, liiketoimintajohtaja (2020-2021)
Terveystalo, myynti- ja asiakkuusjohtaja (2010-2019)
Dell Suomi, myyntijohtaja, Business Controller (2009-2010)
Silja Line, esimies- ja kehitystehtävät (1998-2007)

Keskeiset luottamustehtävät

Kiinteistö oy Kalliokelo (2018-)

Marleena Bask

s. 1977, KTM
Suomen kansalainen

Eezy Oyj, Viestintä- ja markkinointijohtaja (2022-)


Keskeinen työkokemus

Meira Oy, Strategia-, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja (2017-2022)
Meira Oy, Markkinointipäällikkö (2013-2017)
Meira Oy, Tuoteryhmäpäällikkö (2012-2013)
Hartwall Oy, Brand manager (2008-2012)
Vectia Oy, liikkeenjohdon konsultti (2003-2008)

Keskeiset luottamustehtävät 

Hallituksen jäsen, Famifarm Oy (2021 -) 

Markus Jussila

s. 1978, KTM
Suomen kansalainen

Johtaja, Asiantuntijapalvelut (2023-)

Keskeinen työkokemus

Eezy Asiantuntijapalvelut, Johtaja, vt, (06/2023-)
Eezy Personnel ja Eezy Flow Oy, liiketoimintajohtaja (2022-)
Leidenschaft Oy, perustaja, toimitusjohtaja (2016-2022)
Stella Kotipalvelut, liiketoimintajohtaja (2015-2016)
Kuudes Helsinki Oy, toimitusjohtaja (2014-2015)
Mehiläinen Oy, liiketoimintajohtaja (2009-2013)
Visualweb Oy, toimitusjohtaja (2006-2009)

Keskeiset luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja, Bookers Group Oy (2022-)
Hallituksen jäsen, Bookers Group Oy (2020-2022)
Hallituksen jäsen, Pretty Boy Oy (2021-)

Päivi Salo

s. 1980, KTM
Suomen kansalainen

Eezy Oyj, digijohtaja (2021-)

Keskeinen työkokemus

Pohjola Sairaala Oy, IT- ja markkinointijohtaja, 2017-2021
Diacor terveyspalvelut Oy, liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2014-2017
Canon Oy, liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2010-2014
Nokia Siemens Networks, Solution Planning Manager, 2007-2010
Nokia, Solution Planning Manager, 2004-2007

Mikko Innanen

s. 1971, filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Suomen kansalainen

Johtaja, ihmiset ja kulttuuri, (sijainen 2022-)
Johtaja, liiketoiminnan kehitys ja uudet palvelut

Keskeinen työkokemus

Eezy, johtaja – liiketoiminnan kehitys ja uudet palvelut (2021-)
Eezy Flow Oy, liiketoimintajohtaja (2021)
Suomen Terveystalo Oy, kehitysjohtaja, projektijohtaja (2013-2018)
Perfecto Oy, toimitusjohtaja ja muut johtotehtävät (2004-2013)
BNL Euro RSCG Oy, ryhmän johtaja, konsultti ja tutkija (2001-2004)
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta, tutkija ja opettaja (1999-2001)

Toimitusjohtajan tehtävät

Eezy:n toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen antamien valtuuksien ja suuntaviivojen sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta Eezy:n strategian, liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat: hallituksessa keskusteltavien asioiden käsittely ja valmistelu, Eezy:n toiminnan kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa hallituksen kanssa hyväksymän strategian tavoitteiden mukaisesti ja hallituksen päätösten asianmukainen täytäntöönpano. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi Eezy:n juoksevan hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä luotettavasti. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi siitä, että Eezy:ssä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sovellettavia määräyksiä. Toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana Eezy:n johtoryhmän kokouksissa.

Eezy:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkiosta, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustintavoitteet sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallituksella on oikeus erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Johtoryhmän tehtävät

Eezy:n johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista.

Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot, liiketoimintojen yhdistämiset ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Eezy:n liiketoimintaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden ja hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa tai tarpeen niin vaatiessa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Eezy:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin.