Taloustietoa

Eezyn avainluvut

Seuraavassa taulukossa esitetään Eezy-konsernin tietoja vuosilta 2019-2023.

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu20232022202120202019
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto218 974247 596203 328190 637169 784
Käyttökate (EBITDA)14 51918 23119 49213 49512 586
Käyttökateprosentti6,6 %7,4%9,6%7,1 %7,4 %
Liikevoitto4 03110 00411 8125 5658 022
Liikevoittoprosentti1,8%4,0%5,8%2,9 %4,7 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,030,290,310,110,25
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,030,280,300,110,25
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo kauden aikana,
laimentamaton, kpl
25 046 81525 046 81524 883 65524 849 37518 296 109
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo kauden aikana, laimennusvaikutuksella, kpl
25 277 37425 287 26425 081 13424 997 33218 301 372
Osakemäärä kauden lopussa, kpl25 046 81525 046 81525 046 81524 849 37524 849 375