Taloustietoa

Eezyn avainluvut

Seuraavassa taulukossa esitetään Eezy-konsernin tietoja vuosilta 2018-2022.

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu20222021202020192018
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto247 596203 328190 637169 78481 698
Käyttökate (EBITDA)18 23119 49213 49512 58610 070
Käyttökateprosentti7,4%9,6%7,1 %7,4 %12,3 %
Liikevoitto10 00411 8125 5658 0228 154
Liikevoittoprosentti4,0%5,8%2,9 %4,7 %10,0 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1 2903 7771 077
Käyttökatteeseen vaikuttavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät7593 7771 077
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)14 25416 36311 146
Oikaistu käyttökateprosentti7,5 %9,6 %13,6 %
Oikaistu liikevoitto6 85611 7999 230
Oikaistu liikevoittoprosentti3,6 %6,9 %11,3 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,290,310,110,250,38
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,280,300,110,25
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo kauden aikana,
laimentamaton, kpl
25 046 81524 883 65524 849 37518 296 10910 559 819
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo kauden aikana, laimennusvaikutuksella, kpl
25 287 26425 081 13424 997 33218 301 372
Osakemäärä kauden lopussa, kpl25 046 81525 046 81524 849 37524 849 37514 799 198