Etusivu » Sijoittajille » Hallinnointi » Tilintarkastus

Tilintarkastus

Riippumattoman ulkopuolisen tilintarkastuksen lakisääteisenä tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa annetaan oikeat ja riittävät tiedot Eezy:n tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastaja tarkastaa osana vuosittaista tilintarkastusta yhtiön kirjanpidon ja hallinnon. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa konsernitilinpäätöksen ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Eezy:n tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastaja antaa Eezy:n osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja osallistuu sen kokouksiin.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan tarkastusvaliokunnan valmisteleman hallituksen ehdotuksen pohjalta. Yhtiökokous päättää lisäksi tilintarkastajalle suoritettavan palkkion määrän ja maksuperusteen. Eezy:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden, ja tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy AB päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Niklas Oikia.