Strategia

Eezyn päivitetty strategia ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2022-2025

Eezy Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2022-2025.

Eezy tulee vahvistamaan asemaansa työelämän merkittävimpänä uudistajana monipuolistamalla palveluitaan. Strategian keskiössä on yksilön onnistuminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Strategiakauden aikana investoidaan myös palveluiden digitalisointiin.

Kasvustrategian tavoitteena on voimakas liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu. Se perustuu kasvavien markkinoiden vauhdittamaan orgaaniseen kasvuun sekä valikoituihin yritysostoihin. Epäorgaanisessa kasvussa Eezy keskittyy kannattavuuden parantamiseen synergioiden avulla sekä panostamalla korkeampikatteisiin toimialoihin.

Eezy on jo yksi Suomen suurimmista työllistäjistä, jonka kautta työllistyy vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä ja joka palvelee tuhansia yrityksiä. Palveluihin kuuluvat henkilöstöpalvelut, rekrytointi, suorahaku ja henkilöarvioinnit, yritysten ja organisaatioiden tutkimus-, valmennus- ja kehittämispalvelut, kevytyrittäjäpalvelut, kansainvälinen rekrytointi, kotouttamispalvelut, nuorten valmennuskurssit sekä työllisyyspalvelut.  Strategiakauden tavoitteena on aloittaa hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja kasvattaa koulutus-, konsultointi- ja tutkimusliiketoimintaa uusilla palveluilla.

Hallitus on vahvistanut yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudella:

  • Liikevaihto 400 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto 10 % liikevaihdosta
  • Osinko 30-50% tilikauden tuloksesta

Strateginen tavoite on tarjota laaja-alaisesti palveluita läpi koko ihmisen työuran. Uudistetun strategian ja KK Valmennuskeskus Oy:n yrityskaupan myötä Eezy tulee vuoden 2022 aikana auttamaan kymmeniä tuhansia nuoria opiskelupaikan löytämisessä. Lukiolaisvalmennukset tuovat entistä nuorempia henkilöitä Eezyn palveluiden piirin. Kokonaisuudessaan palveluiden piiriin tavoitellaan noin 250.000 henkilöä.

Tärkeimmät strategiset painopistealueet ja toimenpiteet ovat:

  • Voittava organisaatio: Eezyn kannattavuus paranee merkittävästi orgaanisella kasvulla liiketoiminnan skaalautuessa
  • Kasvu ja asiakkaat: Eezyn asiakaspalvelu paranee ja tehostuu uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja asiakkaiden liiketoimintaa kehitetään Eezyn valmennuksen, tutkimuksen, datan ja koneoppimisen avulla
  • Halutuin osaajien joukko: Eezyn osaajajoukko kasvaa koulutuksen, kansainvälisen rekrytoinnin ja täysin uusien palveluiden kautta ja Eezyn vetovoima lisääntyy digitaalisuuden sekä palveluiden helppokäyttöisyyden avulla
  • Merkittävin työelämän uudistaja: Eezyn yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvaa yritysostoilla ja palvelutarjonnan laajentamisella

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

”Lähdemme tulevaan strategiakauteen luottavaisin mielin. Luottamuksemme perustuu markkinoiden vetovoimaan, oman organisaatiomme iskukykykyyn ja resursseihimme tehdä yrityskauppoja. Me olemme kasvuyhtiö, jolla on vahva kassa ja osaamista kannattaviin yritysostoihin. Työvoiman ja palveluiden kysyntä on erinomaisella tasolla ja työelämän megatrendit kasvattavat markkinoitamme. Eezyläiset ovat osoittaneet kykynsä menestyä historiallisen vaikeissa pandemiaolosuhteissa, ja lähdemme huippukunnossa tulevaan olympiadiin.”