Etusivu » Sijoittajille » Hallinnointi » Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Eezy Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Eezy Plc ja ruotsiksi Eezy Abp.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota johtamis- ja rahoituspalveluita henkilöstöpalveluja tarjoavan konsernin yhtiöille ja ketjuyhtiöille. Yhtiö voi lisäksi toimia konsernin tai muun ketjun franchising- antajana sekä omistaa liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita. Yhtiön toimialaan kuuluu myös henkilöstövuokraus, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut, itsensätyöllistämispalvelut, työnhaun ja yrittäjyyden palvelut, koulutus, konsulttitoiminta ja näihin liittyvien muiden palvelujen myynti. Yhtiön toimintaan kuuluu myös kiinteistöjen, rakennusten ja osakkeiden omistus, hallinta ja vuokraus sekä arvopaperikauppa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
(10) jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille edustamisoikeuksia tai prokuraoikeuksia siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä yksin tai yhdessä toisen tässä pykälässä tarkoitetun yhtiön edustajan kanssa.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen

Yhtiökokous kutsutaan koolle osakeyhtiölain kutsuaika- ja kutsutapasäännöksiä noudattaen.

Jos yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä yhtiökokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo- osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Turussa, Espoossa tai Helsingissä.

Kokouksessa on esitettävä:

 1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen;
 2. toimintakertomus;
 3. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
 5. Tilintarkastajan palkkioista

valittava:

 1. hallituksen jäsenet;
 2. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

 1. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.