Muutosturva työntekijän näkökulmasta

Joskus yritykset joutuvat tilanteeseen, jossa joudutaan irtisanomaan työntekijöitä tuotannollisten tai taloudellisten perusteiden takia. Tämä on ikävä tilanne kummankin osapuolen kohdalla, niin työntekijän kuin irtisanovan yrityksenkin. Onneksi meillä on Suomessa muutosturvalaki, joka auttaa työntekijää tulevaisuuden suunnitelmissa, mikäli tietyt ehdot täyttyvät muutosturvalaista: Työnantajan velvollisuus tarjota koulutusta tai valmennusta (Työsopimuslaki 7. luku 13 §) muuttui 1.1.2017 voimaantulevalla lailla