Muutosturva työntekijän näkökulmasta

Joskus yritykset joutuvat tilanteeseen, jossa joudutaan irtisanomaan työntekijöitä tuotannollisten tai taloudellisten perusteiden takia. Tämä on ikävä tilanne kummankin osapuolen kohdalla, niin työntekijän kuin irtisanovan yrityksenkin. Onneksi meillä on Suomessa muutosturvalaki, joka auttaa työntekijää tulevaisuuden suunnitelmissa, mikäli tietyt ehdot täyttyvät muutosturvalaista:

Työnantajan velvollisuus tarjota koulutusta tai valmennusta (Työsopimuslaki 7. luku 13 §) muuttui 1.1.2017 voimaantulevalla lailla siten, että tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotuille tuli oikeus työnantajan kustantamaan yhden kuukauden palkan arvoiseen valmennukseen tai koulutukseen. Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 30 henkeä, työsuhteet ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymiseen mennessä ja henkilö on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä. Työnantajan tarjoaman valmennuksen tai koulutuksen on vastattava arvoltaan henkilön tai toimipaikan henkilöstön keskimääräistä kuukausipalkkaa. Tarjoamme työnhakijoille muutosturvapalvelun, jonka avulla on hyvä mahdollisuus työllistymiseen.

Eezy tarjoaa muutosturvapalveluita kattavasti laajan kokemuksemme avulla. Räätälöimme palvelun aina yrityksen työntekijöiden tilannetta vastaavaksi. Tämän takia muutosturvakoulutukset ovat poikineet hyvää palautetta koulutettavilta. Valmennuksesta on koettu olevan suuri apu uuteen alkuun. Alla olevalla videolla Raimo Immonen kertoo omia kokemuksiaan muutosturvapalvelustamme.

Blogikirjoitukset