Suomen Innostavimmat työpaikat on palkittu: kauppa-, rahoitus- ja vakuutustoimialat kärjessä

Suomen Innostavimmat työpaikat on jälleen palkittu. Työelämän asiantuntijayhtiö Eezy myöntää vuosittaiset tunnustukset parhaat henkilöstötutkimustulokset saavuttaneille organisaatioille. Suuryritysten sarjassa vähittäiskauppa oli tänä vuonna ylivoimainen: noin 90% kategorian tunnustuksen saaneista edusti kaupan alaa. Keskisuurten ja pienten toimijoiden sarjoissa Suomen Innostavimpien organisaatioiden toimialahajonta oli suurta, mutta rahoitus- ja vakuutussektori korostui parhaat tulokset saaneiden joukossa.  Tunnustukset perustuvat henkilöstökokemusta mittaavan