Kaksi näkökulmaa: työn ja vapaa-ajan yhdistäminen vai erottaminen?

Työn jatkuva muutos voi lisätä duunin ja vapaa-ajan rajaamisen haastavuutta. Ajoittainen stressi on hyvä asia ja moni kokee olevansa parhaimmillaan pienen paineen alla. Työnteosta on kuitenkin palauduttava ja puntit on saatava tasan, että pystyy antamaan töissä itsestään kaiken ilman uupumusta ja töiden tulemista nokosiin. Jokainen asettaa itselleen sopivat rajat ja keskustelee työnantajan kanssa, että haluaako