Listautuminen 2018

Yhdessä kohti tulevaisuuden työelämää

VMP:n yleisöanti 7.–15.6.2018

VMP Oyj (“VMP” tai “Yhtiö”) hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq First North -markkinapaikalle ja järjestää listautumisannin. Yleisöannissa merkintäaika on 7.–15.6.2018 (arvio). Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden alustava hintaväli on vähintään 4,50 euroa ja enintään 5,75 tarjottavalta osakkeelta.

VMP pyrkii keräämään listautumisannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä määräytyy lopullisen merkintähinnan perusteella.

Listautumisannissa tarjotaan

 • alustavasti enintään 400 000 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
 • alustavasti enintään 100 000 osaketta ja mahdollisissa henkilöstöannin ylikysyntätilanteissa enintään 900 000 ylimääräistä tarjottavaa osaketta Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa oleville toimihenkilöille Suomessa, Yhtiön ketjuyrittäjille Suomessa, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ja Yhtiön toimitusjohtajalle (”Henkilöstöanti”)
 • alustavasti enintään 7 178 167 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja, soveltuvien lakien mukaisesti, kansainvälisesti (”Instituutioanti”)

VMP lyhyesti

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. Vuonna 2017 VMP työllisti suoraan ja ketjuyritystensä kautta noin 14 000 vuokratyöntekijää, toteutti noin 400 rekrytointiprojektia ja noin 70 organisaationkehittämisprojektia ja yhtiön itsensätyöllistämispalvelussa oli noin 20 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

VMP:n visiona on auttaa työnantajia ja työntekijöitä menestymään muuttuvassa työelämässä.

 • Henkilöstövuokrauspalvelukokonaisuudessa yhtiö tarjoaa henkilöstövuokrauksen palveluita VMP Varamiespalvelu- ja Staff plus -brändeillä. VMP tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita sekä suoraan konserniyritystensä että franchiseketjun kautta. Henkilöstövuokrauspalveluiden alla tarjotaan myös kasvupalveluita, hoivapalveluita sekä digitaalisia palveluita eli robottityövoimaa.
 • Rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelukokonaisuudessa VMP tarjoaa kattavia koulutuksen, muutosvalmennuksen, rekrytoinnin ja suorahaun palveluita asiakkailleen Personnel- ja  Romana-brändien alla.
 • Itsensätyöllistämispalvelukokonaisuudessa VMP tarjoaa Eezy-brändin alla asiakkailleen mahdollisuuden työllistää itse itsensä ulkoistamalla laskutuksen ja hallinnolliset työt VMP:lle.

Vuonna 2017 VMP:n liikevaihto oli 109,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 9,3 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö on kasvanut vahvasti orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Vuosina 2015-2017 VMP:n liikevaihto kasvoi keskimäärin 25 prosenttia vuodessa.

Listautumisanti lyhyesti

Listautumisannin tavoitteena on edistää kasvustrategian toteuttamista ja lisätä strategista joustavuutta vahvistamalla VMP:n tasetta ja parantaa VMP-brändin tunnettuutta asiakkaiden, potentiaalisten työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä henkilöstöpalvelualalla yleensä.

Lisäksi listautuminen mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisää osakkeiden likividiteettia. Tämä mahdollistaa osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Merkintähinta ja tarjottavien osakkeiden maksu

Osakkeiden merkintähinta on alustavasti 4,50 – 5,75 euroa tarjottavalta osakkeelta. Yleisöannissa lopullinen merkintähinta ei voi olla korkeampi kuin alustavan hintavälin enimmäishinta eli 5,75 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Yleisöannissa tarjottavista osakkeista maksetaan alustavan hintavälin enimmäishinta 5,75 euroa kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella tarjottavien osakkeiden määrällä, ja maksu tehdään merkittäessä.

 • Merkintäaika: 7.6.2018 klo 10.00 – 15.6.2018 klo 16.00 (arvio)
 • Merkintähinta: alustava hintaväli on 4,50–5,75 euroa osakkeelta
 • Osallistumisoikeus: Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa

Tärkeitä päivämääriä

7.6.2018 kello 10.00Listautumisannin merkintäaika alkaa
14.6.2018 kello 16.00Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan
Arviolta 15.6.2018 kello 16.00Yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäaika päättyy
Arviolta 18.6.2018Lopullinen merkintähinta ja listautumisannin lopputulos julkistetaan yhtiötiedotteella
Arviolta 19.6.2018Yleisöannissa annetut osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille
Arviolta 19.6.2018Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan

Merkintäpaikat yleisöannissa

Merkintäpaikat

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille:

 • Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa danskebank.fi/listautuminen
 • Danske Bankin yritysten verkkopankki Markets Online -moduulissa Business Online – sopimusasiakkaille
 • Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskus puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 9.00–20.00 ja la kello 10.00–16.00 numerossa +358 200 2000 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen puhelut nauhoitetaan
 • Danske Bankin konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina
 • Danske Bankin Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bankin Private Banking -asiakkaille).

Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksen tai Danske Bankin verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa.

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille:

 • Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa danskebank.fi/listautuminen
 • Danske Bankin konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina. Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoitusasiantuntijakeskuksesta puhelimitse ma-pe kello 9.00–18.00 ja la 10.00–16.00 numerossa + 358 200 20109 (pvm/mpm), sähköpostitse osoitteesta sijoituspalvelut@danskebank.fi tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Puhelut Danske Bankiin nauhoitetaan.

Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä yleisöannissa enintään 10 000 euron merkintäsitoumuksen. Jos merkintäsitoumus ylittää 10 000 euroa, merkintäsitoumuksen voi antaa Danske Bankin konttoreissa. Merkintäsitoumuksen kattamat tarjottavat osakkeet on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Yhteisöt eivät voi antaa merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkopankissa tai verkkomerkintänä.

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt merkintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää.

Tärkeä huomautus

Tutustu huolellisesti listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.

Yhtiöesittely verkossa osoitteessa tästä linkistä:

https://youtu.be/p8p9Wi2KJPQ

Materiaalit

Tiedotteet

Danske Bank toimii yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana.