Tutkimus kertoo: Eezyläiset ovat tyytyväisiä vuokratyöhön

Tuoreen Henkilöstöala HELA:n vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan vuokratyöntekijät ovat tyytyväisiä ja viihtyvät työssään. HELAN:n jo kymmenennen kerran tuottama tutkimus kartoitti vuokratyöntekijöiden ajatuksia heidän työstään ja työnantajastaan sekä työnsä sisällöstä ja sen mielekkyydestä. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistui yli 9 500 vuokratyöntekijää, joista Eezyn työntekijöitä oli lähes 1 700.

Vuoden 2024 tutkimuksen mukaan 93 % eezyläisistä suosittelee vuokratyötä.

Eezyn vuoratyöntekijät antoivat kiitosta erityisesti työnhaun helppoudesta, rekrytoijien ammattitaidosta, hyvin hoidetusta työhaastattelusta, nopeasta työllistymisestä sekä asianmukaisesta palkanmaksusta.

Vuokratyö tarjosi uuden suunnan uralla

Nivalalainen Anna-Maria Oja vaihtoi Eezyn kautta kirjanpitäjän työstä osakokoonpanoon ja pakkaamoon TP Silvaan. Alanvaihtajana Anna-Maria on ollut tyytyväinen työnhakuprosessin helppouteen Eezyn kanssa ja pitää vuokratyötä hyvänä vaihtoehtona muiden työmuotojen joukossa. Vaikka Anna-Maria vaihtoikin taloushallinnosta hyvin erilaisiin tehtäviin, uudelle uralle lähteminen on sujunut mutkattomasti.

Keskusteluyhteys Eezyn suuntaan on aina ollut sujuvaa ja Anna-Maria on saanut apua helposti laittamalla viestiä tai soittamalla. Työpaikkahaastattelussa Anna-Maria pystyi kertomaan aikaisemmasta työkokemuksestaan, taidoistaan ja toiveistaan uudesta työstä.

“Laitoin useampia työhakemuksia, niin Eezyltä otettiin minuun heti yhteyttä ja pyydettiin haastatteluun. Sitten Eezyltä esiteltiin minua useampaan firmaan, jotka hakivat työntekijää. Asiat hoituivat Eezyn kanssa vaivattomasti, ja minut haluttiin haastatteluun nopealla aikataululla.”

Töiden saaminen nopeasti oli myös HELA:n tutkimuksessa yksi Eezyn vahvuuksista, sillä vastaajista 69 % ilmoitti saaneensa töitä Eezyltä viikon sisällä. Eezyläisten arvosanat työnhaun helppoutta ja nopeutta sekä työhaastattelua arvioivissa kysymyksissä olivat koko kyselyn keskiarvoa hieman korkeammat.

Vuokratyöntekijä Anna-Maria
Anna-Maria Oja

Vuokratyö Eezyllä on hyvä alku työuralle

Vuokratyöntekijä Vera Kolapakka kertoo kokemuksistaan
Vera Kolapakka

Eezy sai Vuokratyöntekijätutkimuksessa keskiarvoa korkeamman arvosanan myös väittämästä “Henkilöstöalan yrityksessä työskentely auttaa minua saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia”. Vuokratyö sopiikin alanvaihtajan lisäksi työuraansa aloittaville.

Eräs tällainen eezyläinen on Poutulla tuotannossa työskentelevä Vera Kolapakka, joka kehuu Eezyltä saamaansa tukea siirtyessään työelämään koulun jälkeen. Ensimmäistä kertaa varsinaista työpaikkaa hakiessaan Vera sai tukea Eezyn yhteyshenkilöltä Heiniltä, joka on aina tarvittaessa auttanut töiden aloittamisenkin jälkeen.

Myös Vera korostaa työnhakuprosessin nopeutta Eezyn kanssa: ensimmäisen puhelinhaastattelun jälkeen sovittiin tapaaminen Heinin kanssa kasvokkain, ja seuraavana päivänä Vera oli jo valmis aloittamaan työt Poutulla. Muutenkin nopea toiminta ja asioihin vastaaminen saavat Veralta kehuja:

“Eezy on hoitanut asiat todella nopeasti, jos on ikinä ollut mitään kysyttävää. Olen todella tyytyväinen, sillä he ovat tehneet hyvää työtä. Minulla ei ole ollut mitään valittamista.”

Eezy työllistää monessa elämäntilanteessa

Anna-Maria ja Vera edustavat vain osaa eezyläisten moninaisesta joukosta, sillä Eezy mahdollistaa vuokratyön monipuolisesti erilaisille työntekijöille. Keitä eezyläiset sitten ovat?

HELA:n tutkimukseen vastanneista Eezyn työntekijöistä satunnaista keikkatyötä ilmoitti tekevänsä 52 %. Tutkimukseen vastanneista eezyläisistä 26 % oli puolestaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 17 % määräaikaisessa työsuhteessa.

Vuokratyö Eezyllä sopii erilaisiin elämäntilanteisiin ja eri vaiheisiin työuraa, kuten Anna-Marian ja Veran tarinat kertovat. HELA:n kyselyyn vastanneista 31 % opiskelee vuokratyön ohella, 25 % tekee toista työtä ja 7 % on eläkkeellä.

Myös syyt vuokratyöhön vaihtelevat. 62 % vastanneista kertoo vuokratyön mahdollistavan joustavasti itselle sopivat työajat sekä työn sijainnin. 38 %:lle houkutin vuokratyöhön oli sen tarjoamat lisäansiot ja 29 %:lle mahdollisuus erilaisten työpaikkojen näkemiseen ja monipuoliseen työkokemukseen.