24.4.2023 Uutiset

Suomi työssä 2023 kyselytutkimus: Huumorin ja rentouden tunteet työpaikoilla kasvussa – nämä asiat yhdistävät työpaikkaansa suosittelevia

Työelämäyhtiö Eezy Oyj:n teettämä tuore Suomi työssä -kyselytutkimus tuo valoa ongelmakeskeiseksi leimautuneeseen julkiseen työelämäkeskusteluun: vaikka yhteensä yli puolet kyselyyn vastanneista on harkinnut työpaikan tai jopa alan vaihtoa sekä kokenut kiireen ja stressin tunteita, ovat työpaikkaansa suosittelevien* määrä sekä positiiviset tunteet työpaikoilla kasvussa.   

Eezy Oyj on tutkinut suomalaista työelämäkokemusta kyselytutkimuksen kautta jo vuodesta 2018, kattaen näin myös viime vuosien poikkeusolot. Suomalaisten työpaikkojen henkeä korona-aikana kuvanneet kokemustekijät ovat olleet kiireinen (nyt 35 % vastaajista) ja stressaantunut (28 %). Näitä tunteita työssään kokevat erityisesti ne suomalaiset, jotka kyselyn mukaan ovat työpaikan (33 %) tai alan (21 %) vaihtoaikeissa.  

Negatiiviset työpaikkakokemukset ovat kuitenkin tämän vuoden tulosten perusteella laskussa. Huumorin kokemus taas on vahvistunut, ja se onkin noussut kolmanneksi vahvimmaksi (23 %) työpaikkakokemukseksi ohittaen asiakeskeisen ja tehokkaan ilmapiirin.  

“Suomi ei selviä ilman työhön myönteisesti suhtautuvia sukupolvia. Haluan haastaa meitä kaikkia virittämään enemmän optimistista, kannustavaa ja arvostavaa keskustelua työstä ja työelämästä”, Eezyn vt. toimitusjohtaja Pasi Papunen kertoo. “Työ on merkityksellinen asia niin yhteiskunnan kuin yksilön näkökulmasta, ja tämän takia kokemusta työstä on tärkeää tutkia. Kyselytutkimuksemme osoittaa esimerkiksi, että työssään kaikkein parhaiten viihtyvätkin kokevat kiirettä, mutta että kiireen keskelläkin voi tuntea yhteenkuuluvuutta ja arvostusta.”  

Kolmannes (33 %) suomalaisista viihtyy työssään erittäin hyvin ja ovat työpaikkansa ns. suosittelijoita. Suosittelijat kokevat työssään selvästi enemmän rentoutta, huumoria ja iloa sekä yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta ja kannustavuutta kuin suomalaiset keskimäärin. Heidänkin työnsä on kiireistä ja tehokasta, mutta vain vähän stressaavaa.   

Työarkeen kaivataan lisää selkeyttä, arvostusta ja kannustusta 

Tutkimuksessa selvitettiin samalla, millaiset tunnekokemukset ovat suomalaisille tärkeimpiä työarjessa. Tärkeimpänä asiana pinnalle nousi ”asiat järjestyksessä” -tunne (34% vastaajista), joka liittyy vastuiden, tavoitteiden, roolien ja työnkuvien selkeyteen. Kannustavaa työkulttuuria kaivataan toiseksi eniten (32 %). Huomattavasti noussut työilmapiiriin ja työmotivaatioon liittyvä tekijä on arvostuksen tunne, joka on vuodessa loikannut toivelistalla 9. sijalta sijalle 3. Joka neljäs (23 %) kaipaa nyt lisää arvostuksen kokemusta työssään, kun tällä hetkellä arvostusta kokee vain 12 % vastaajista. Ero toteuman ja toiveen välissä kaipaa vielä kiinni kuromista.  

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa on tutkinut suomalaista työelämää pitkään, ja arvioi tutkimuksen tuloksia.  

”Meidän on syytä pohtia, miten rakennamme työelämään kestävää tekemisen tahtia – sellaista työntekemisen tapaa, jossa ihmiset kokevat merkityksellisyyttä, mutta eivät muserru liian suuren stressikuorman alle. Monessa suhteessa mennään jo oikeaan suuntaan. Työelämäämme uhkaa eräänlainen ylikuumentuminen, jossa tekemisen tahti ylittää ihmismielen sietokyvyn. Se on kuitenkin ratkaistavissa: Laitetaan työpaikoilla perusprosessit kuntoon ja muistetaan osoittaa ihmisille arvostusta työstään. Ihmiset kaipaavat arvostusta ja palautetta työstään kiireenkin keskellä. Arvostus nousee esiin niin ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa arvostavina sanoina ja tekoina, mutta pitäisi näkyä totta kai myös palkassa, jolla työn arvoa mitataan”, Sahimaa analysoi. 

Lisätiedot ja haastattelut: 

Viestintä- ja markkinointijohtaja  
Marleena Bask  
050 352 3643 / marleena.bask@eezy.fi  

vt. Toimitusjohtaja
Pasi Papunen  
040 501 3128 / pasi.papunen@eezy.fi  

Organisaatiopsykologi  
Jaakko Sahimaa 
050 574 0475 / jaakko@jaakkosahimaa.fi  

Tutkimuksen toteutus:  

Eezy Oyj on tutkinut suomalaisten tunnetason kokemuksia ja odotuksia työstä vuodesta 2018. Tutkimuksessa on selvitetty suomalaisten työikäisten kokemusta ja toiveita työelämältä sekä työpaikkojensa ilmapiiriltä. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Bilendin valtakunnallisesti väestöä edustavassa verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Tutkimuksessa käytettiin suorien kysymysten lisäksi projektiivista ValueScout-tutkimusmetodia, jolla tutkitaan tunnetason kokemuksia.  Tutkimukseen vastasi yhteensä 1000 henkilöä iältään 18–65 vuotta. Vertailuajankohtina tuloksissa ovat vuoden 2020 helmikuu ennen korona-aikaa sekä vuoden 2021 helmikuu, korona-aikana.  

*) Suosittelijat: arvosanan 9-10 asteikolla 0-10 antaneet; arvostelijat arvosanan 0-6 antaneet, neutraalit arvosanan 7-8 antaneet.  

Lataa tutkimuksen tulokset

Uutiset