Martela

Osaajia vaihteleviin tarpeisiin – vuokratyövoima takaa Martelan muuttopalvelun saumattoman toiminnan

Jatkuvasti muuttuvat työvoiman tarpeet aiheuttavat haasteita monille yrityksille. Martelan muuttopalvelu ulkoisti tilanteen hallinnan Eezy Henkilöstöpalvelulle. Yhteistyökumppani saa erityistä kiitosta räätälöidyistä ratkaisuista ja toiminnan kehittämisestä.

”Voimme keskittyä omaan ydinliiketoimintaamme, kun meidän ei itse tarvitse miettiä työvoiman saatavuuteen liittyviä asioita. Eezyn ammattilaiset ottavat asiasta kopin”, Martelan muuttopalvelun johtaja Harri Grönroos tiivistää yhteistyön merkityksen yritykselle.

Martela tunnetaan kotimaisena toimistokalustevalmistajana sekä käyttäjäkeskeisten työ- ja oppimisympäristöjen suunnittelijana ja toteuttajana.  Martelan muuttopalvelu vastaa muutto- ja tilamuutosprojektien käytännön toteutuksesta.

Muuttopalvelun työvaatteissa kulkee niin muuttomiehiä, asentajia, kuljettajia kuin Team Leadereitakin. Työssä on ruuhkahuippuja ja työvoiman kysyntä vaihtelee jatkuvasti. Oikean osaamisen etsiminen omin voimin vaatisi paljon resursseja.

Henkilöstövuokraus oli Martelalle luonteva valinta. Valtakunnallisesti toimivan yrityksen yhteistyökumppaniksi valikoitui Eezy, jolle työvoiman löytäminen kaikkialle Suomeen on arkea.

”Pystymme vastaamaan vaativiinkin henkilöstötarpeisiin. Meillä on suuren yrityksen resurssit ja laajat osaajaverkostot. Toimintaa on 41 paikkakunnalla Suomessa eli tunnemme hyvin myös paikalliset markkinat”, vahvistaa Eezy Henkilöstöpalveluiden johtaja Thomas Hynninen.

Martelan muuttopalvelun johtaja Harri Grönroos
Martelan muuttopalvelun johtaja Harri Grönroos.

Eezyn oppisopimusmallista ratkaisu kuljettajapulaan

Eezyn kautta työllistyy vuosittain yli 32 000 henkilöä yli 6 000 asiakasyritykseen. Tekijöitä löytyy esimerkiksi teollisuuden, rakentamisen, logistiikan, hotelli- ja ravintola-alan, toimiston ja kaupan töihin. Eezy välittää työvoimaa myös haasteellisille aloille, kuten apteekkeihin ja sairaaloihin. 

Martelassa ollaan erityisen tyytyväisiä pitkäaikaisen yhteistyökumppanin aktiiviseen ja jatkuvaan yhteistyön kehittämiseen.

”Vuosien varrella Eezyllä on tartuttu hanakasti kaikkiin työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen liittyviin ongelmiin. Me kerromme, mitä tarvitsemme ja heiltä tulee valmiiksi pohdittuja ehdotuksia erilaisista toimintamalleista”, Grönroos sanoo.

Yksi Eezyn Martelalle räätälöimä ratkaisu on oppisopimusmalli, jolla turvataan ammattikuljettajien riittävyyttä muuttopalvelussa.

”Olemme yhdessä sopineet oppisopimuksen toteuttamisesta, mutta Eezy vastaa kokonaisuudesta. Meillä työskentelee jatkuvasti koulutusvaiheessa olevia kuljettajakokelaita ja oppisopimuskoulutuksella valmistuneita ammattikuljettajia. Oppisopimusväylä on avoinna myös vakituisille työntekijöillemme”, kertoo Grönroos.

Eezy Henkilöstöpalveluiden johtaja Thomas Hynninen
Eezy Henkilöstöpalveluiden johtaja Thomas Hynninen.

Eezy välittää valmiimpia työntekijöitä

Hyvä perehdytys on onnistuneen vuokratyövoiman käytön edellytys. Eezy vastaa Martelan vuokratyöntekijöiden ensiperehdytyksestä, jossa käydään läpi perusasioita.

Sen avulla esimerkiksi ensimmäiseen työpaikkaansa menevä nuorikin tietää, mitä häneltä odotetaan, kuinka työpaikalla käyttäydytään, miten asiakas huomioidaan ja millaiseen työpaikkaan hän on tulossa.

Kun työelämän perustaidot ovat hallussa, voidaan Martelassa keskittyä konkreettisten työtehtävien ja työturvallisuusasioiden opettamiseen uusille työntekijöille.

”Alkuperehdytyksen merkitys on suuri. Saamme sitä kautta hieman valmiimpia työntekijöitä. On erittäin tärkeää, että jokainen työntekijä ymmärtää olevansa palveluammatissa ja osaa toimia sen mukaisesti. Asiakastyytyväisyytemme onkin huippuluokkaa”, Grönroos kertoo.

Uusia näkökulmia osaamisvaatimuksiin

Heikosta suhdanteesta johtuen työmarkkinatilanne on muuttunut nopeasti. Työnhakijoita on nyt enemmän liikkeellä kuin vuosi sitten. Silti sopivaa työntekijää ei aina löydy.

”Kohtaanto-ongelma on edelleen suuri. Työnantajan ja työntekijän kriteerit eivät aina osu yhteen. Yksi ratkaisu on suomen kielen osaamisvaatimuksesta luopuminen aloilla, joilla se on mahdollista”, Hynninen ehdottaa.

Martelan muuttopalveluissa ajatus on viety käytäntöön.

”Ulkomaalaistaustaisilta työntekijöiltä löytyy usein valmista osaamista esimerkiksi asentajan tehtäviin. Olemme lähteneet siitä, että englannin kielitaito riittää. Martelan puolelta se edellyttää sitä, että ainakin työmaan vastuuhenkilö osaa myös kielen”, Grönroos kertoo.

Englanti työkielenä ei ole Martelassa osoittautunut ongelmaksi. Varsinkin nuoret työntekijät osaavat kieltä hyvin. 

Eezyllä vaikeisiinkin työvoimatarpeisiin löytyy aina ratkaisu. Konsernissa on kattava ymmärrys suomalaisesta työelämästä: henkilöstövuokrauksen lisäksi Eezy palvelee asiakkaitaan myös rekrytoinnin, henkilöstön kehittämisen, yrityskulttuurimuotoilun, valmennusten, työllistämispalveluiden, kevytyrittäjyyden ja henkilöstötutkimusten parissa.  Kantavana ajatuksena on luoda parempaa työtä kaikille.

Voimmeko auttaa työvoimatarpeissasi?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme pian yhteydessä!