Strategia

Missiomme on toteuttaa työelämän unelmia.

Visionamme on olla Suomen merkittävin työelämän toimija yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Strategisena tavoitteena tämä tarkoittaa alan markkinajohtajuutta Suomessa vuoteen 2022 mennessä.

Työn ja tekijöiden yhteen tuominen on voimakkaasti kasvava miljardibisnes, jossa kokonaisvaltaisuus ratkaisee. Näkemyksemme mukaan tässä markkinassa menestyy toimija, joka pystyy olemaan helpoin kumppani ihmisten työuran ja yritysten kehitystarinan eri vaiheissa, tarjoamaan näihin monipuolisimmat palvelut maanlaajuisella palveluverkostolla sekä rakentamaan innostavia työpaikkoja.

Strategiassa vahvistetaan näitä menestystekijöitä ja tavoitellaan markkinajohtajan asemaa markkinoita nopeammalla orgaanisella kasvulla sekä yritysostoin – samalla kun pyritään varmistamaan hyvän kannattavuuden kehittyminen edelleen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi keskitymme strategiakaudella 2020–2022 seuraaviin avaintoimenpiteisiin:

Integraatio: Integraation vuosi 2020 rakentaa perustan tulevalle kasvulle ja hyvän kannattavuuden kehittämiselle

Eezy yhdistää kaikki yhtiön tarjoamat palvelut. Yksi yhtenäinen brändi ja markkinointiviestinnän keskittäminen sen alle vahvistavat yhtiön tunnettuutta työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Smile-integraation ennakoiduista kustannussynergioista on tarkoitus saavuttaa loput vuosien 2020–2021 aikana, kun tietojärjestelmien ja prosessien yhtenäistäminen sekä parhaiden toimintatapojen käyttöönotto etenee.

Hyvää kannattavuutta kehitetään edelleen myös kiinteiden kustannusten skaalautuessa yrityksen kasvaessa.

Kasvu: Kasvu ja aseman vahvistaminen kaikilla liiketoiminta-alueilla

Kasvua haetaan tarjoamalla pirstaleisen alan laajoja palveluita yhden yhtiön kautta. Tarkoituksena on jatkaa kasvua myös yritysostoin ja laajentamalla palvelutarjontaa uusille toimialoille.

Nykyisten liiketoiminta-alueiden palvelujen ristiinmyyntiä tehostetaan.

Eezystä halutaan tehdä alan houkuttelevin brändi ja kumppani, joka kokoaa parhaat työntekijät ja työnantajat yhteen.

Tekijöiden vuosikymmen: Työyhteisön ja yksilön hyvinvointi ratkaisee menestyksen

Haluamme olla mukana muuttamassa työn tekemistä tekijöiden vuosikymmenellä. Tavoitteenamme on tehdä työn tekemisestä entistä vapaampaa ja helpompaa.

Aiomme sujuvoittaa ja tehdä tarjottavien palveluidemme käytöstä entistä helpompaa muun muassa digitaalisten palveluiden ja automaation avulla. Henkilökohtaiset ja yksilölliset palvelut ovat osa tukea, jota aiomme tarjota enemmän jatkossa voidaksemme auttaa ihmisiä läpi työuran. Panostamme positiiviseen ja toisia kunnioittavaan työyhteisöön ja autamme tässä myös asiakkaitamme. Toimintamme ytimessä on rohkeus ja ammattitaito tehdä asioita, positiivisesti ja kunnioittaen ihmisten erilaisuutta.

Kaiken toiminnan pohjana toimivat arvomme, jotka ovat rohkeus, kunnioitus, ammattimaisuus sekä positiivisuus.

Uuden strategian myötä Eezy harkitsee siirtymistä IFRS-raportointiin, minkä yhteydessä arvioidaan myös yhtiön julkaisemia pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Nykyiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät toistaiseksi edelleen voimassa.