Osavuosikatsaus 01-09/2018

VMP:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018 (21.11.2018)

VMP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2018: KANNATTAVA KASVU JATKUU

Heinä–syyskuu 2018 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto oli 31,1 milj. euroa (27,7 milj. euroa heinä–syyskuussa 2017). Liikevaihto kasvoi 12,3 %.
  • Konsernin oikaistu käyttökate oli 2,8 milj. euroa (3,0). Oikaistu käyttökate pieneni 0,2 milj. euroa eli 6,0 %.
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa osakkeelta[1]. Tulokseen vaikuttivat liikearvon poistot 1,8 milj. euroa.

Tammi–syyskuu 2018 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto oli 91,6 milj. euroa (78,1 milj. euroa tammi–syyskuussa 2017). Liikevaihto kasvoi 17,3 %.
  • Konsernin oikaistu[2] käyttökate oli 7,8 milj. euroa (6,6). Oikaistu käyttökate kasvoi 1,2 milj. euroa eli 17,8 %.
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa osakkeelta1. Tulokseen vaikuttivat liikearvon poistot 5,1 milj. euroa ja listautumiseen liittyvät kulut 3,0 milj. euroa.

Näkymät vuodelle 2018 (ennallaan)

VMP odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan selvästi 31.12.2018 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2017 päättyneeseen tilikauteen.

Avainluvut

Miljoonaa euroa7-9/20187-9/2017Muutos %1-9/20181-9/2017Muutos %2017
Liikevaihto31,127,712,3 %91,678,117,3 %109,5
Oikaistu käyttökate2,83,0-6,0 %7,86,617,8 %9,3
Oikaistu käyttökateprosentti, %8,9 %10,7 %8,5 %8,5 %8,5 %
Käyttökate2,83,0-6,0 %7,26,69,6 %9,3
Osakekohtainen tulos, euroa0,041-0,231

VMP Oyj:n toimitusjohtaja Juha Pesola

”VMP:n liikevaihto jatkoi kasvuaan myös kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvu jatkui hyvänä henkilöstövuokrauksen ja itsensätyöllistämisen palvelualueilla. Arvioni mukaan olemme edelleen kasvaneet tavoitteemme mukaisesti eli markkinaa nopeammin.

Kuluvan vuoden aikana kannattavuutemme on ollut hyvällä tasolla. Kolmannella vuosineljänneksellä oikaistu käyttökatteemme oli edelleen hyvä, mutta ei yltänyt aivan edellisen vuoden tasolle. Vertailukausi oli erittäin vahva rekrytointipalvelujen normaalia korkeammasta kysynnästä johtuen.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana jatkoimme toimintamme suoraviivaistamista ja saimme päätökseen rekrytointien ja organisaation kehittämisen palvelualueella Personnel- ja Romana-liiketoimintojen yhdistämisen. Jatkossa toimimme tällä palvelualueella Personnel-brändin alla. Muutoksen jälkeen kykenemme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin laadukkaammin, tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin.

Haluamme olla aktiivisessa roolissa henkilöstöpalvelualan konsolidaatiossa ja olemme edistyneet suunnitellusti strategian toimeenpanossa. Tavoittelemme konsolidaation avulla palvelutarjontamme laajentamista, joka tukee myös orgaanista kasvuamme. Toimialan odotukset tulevaisuuden suhteen jatkuvat suotuisina ja markkinan odotetaan kasvavan jatkossakin.

Suomalainen työelämä kaipaa uudistuksia ja toivon, että päättäjillä on rohkeutta tehdä ennakkoluulottomia valintoja. Kasvupalvelu-uudistuksella pyritään vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin muun muassa hyödyntämällä yksityisiä toimijoita palvelutuotannossa. VMP:n kasvupalveluiden hankkeita ovat esimerkiksi Nuoret töihin! ja Nuoret kohti työtä -projektit. Uskon kasvupalvelu-uudistuksen edistyvän ja panostamme tuleviin pilottihankkeisiin voimakkaasti. Yksityinen sektori voi tuottaa innovatiivisia ratkaisuja työmarkkinoiden kehittämiseen ja työllistämisen edistämiseen. Pilotoimme myös kasvupalveluiden tuottamista yhteistyössä sote-toimijoiden kanssa tarjotaksemme laaja-alaisempia palveluja asiakkaille.”

Tulosjulkistustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 21.11.2018 klo 11.00 audiocast-lähetyksenä osoitteessa https://vmp.videosync.fi/q3-katsaus. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Juha Pesola ja talousjohtaja Jarmo Korhonen. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä verkon välityksellä.

Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Audiocastin nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Lisätietoja:

Juha Pesola, toimitusjohtaja,
puh. +358 (0)40 307 5105

Jarmo Korhonen, talousjohtaja,
puh. +358 (0)40 510 9336

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 10 546 7934

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kattavan valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. Yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. VMP pyrkii kattavalla palveluvalikoimallaan vastaamaan työnantajien ja työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin ja on kokonaisvaltainen HR-kumppani asiakkailleen. Vuonna 2017 VMP:n liikevaihto oli 109,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 9,3 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta.

[1] Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 14 799 198 osaketta (30.9.2018 mukainen rekisteröity osakemäärä).

VMP Oyj (”VMP”) on perustettu 8.9.2017. Yhtiö hankki Varamiespalvelu-Group-konsernin omistukseensa 31.10.2017 osakekaupalla, mistä johtuen VMP Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2017 pitää sisällään operatiivisen liiketoiminnan vain kahden kuukauden ajalta. Osakekaupalla ei ollut vaikutusta operatiiviseen liiketoimintaan, mutta sen johdosta VMP-konsernille syntyi merkittävä konserniliikearvo ja sen rahoitusrakenne muuttui. Rahoitusrakenne on muuttunut myös keväällä 2018 toteutetun rahoitusjärjestelyn sekä kesäkuussa 2018 toteutuneen listautumisen seurauksena.

Osavuosikatsauksessa esitetään VMP-konsernin tietoja ajalta 1.1.–30.9.2018. Vertailutietona esitetään Varamiespalvelu-Group-konsernin (”VPG-konserni”) osavuositietoja 30.9.2017 päättyneeltä osavuosikaudelta sekä Varamiespalvelu-Group-konsernin tietoja tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Osavuositiedot eivät ole vertailukelpoisia osakekaupan seurauksena syntyneiden liikearvon poistojen ja rahoituskustannusten osalta.

VMP Oyj:n ja Varamiespalvelu-Group-konsernin tilinpäätökset ja osavuositiedot laaditaan suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

[2] Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä on tammi-syyskuussa 2018 kirjattu 0,5 milj. euroa irtisanomiskorvauksiin ja yrityskaupan tulospalkkioihin liittyviä henkilöstökuluja.