Osavuosikatsaus 01-03/2019

VMP OYJ YHTIÖTIEDOTE, JULKAISUVAPAA 22.5.2019 klo 8.00

VMP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2019: KASVU JA AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN JATKUIVAT

Tammi–maaliskuu 2019 lyhyesti

  • Konsernin liikevaihto oli 38,2 milj. euroa (28,0 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2018). Liikevaihto kasvoi 36,3 %.
  • Konsernin käyttökate oli 3,7 milj. euroa (2,0), kasvua 81,9 %.
  • Konsernin oikaistu[1] käyttökate oli 2,6 milj. euroa (2,4), kasvua 8,3 %.
  • Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,06[2]) Tulokseen vaikuttivat 2,2 milj. euron liikearvon poistot[3].
  • VMP vahvisti asemaansa kaupan alan henkilöstövuokrauksessa ostamalla Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n.
  • VMP keskittyi henkilöstöpalvelualaan ja myi Alina-hoivaliiketoiminnan Norlandia Care Oy:lle.

Näkymät vuodelle 2019 (ennallaan)

VMP odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan merkittävästi 31.12.2019 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen.

Avainluvut

Miljoonaa euroa, jollei toisin ilmoitettu1–3/20191–3/2018Muutos %2018
Liikevaihto38,228,036,3 %124,9
Oikaistu käyttökate2,62,48,3 %10,2
Oikaistu käyttökateprosentti, %6,7 %8,4 %8,2 %
Käyttökate3,72,081,9 %9,8
Osakekohtainen tulos, euroa0,02-0,062-0,20[4]
Nettovelka / oikaistu käyttökate1,5 x5,0 x[5]1,2 x
Operatiivinen vapaa kassavirta2,32,26,3 %9,5
Ketjuliikevaihto554622 %204

Juha Pesola, toimitusjohtaja

”Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi voimakkaasti ja oli 38,2 milj. euroa (28,0). Liikevaihto kasvoi erityisesti viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa tehtyjen yrityskauppojen ansiosta. Käyttökate oli 3,7 milj. euroa (2,0), johon sisältyi Alinan myyntivoitto 1,2 milj. euroa. Myös oikaistu käyttökate kasvoi vertailukaudesta ja oli 2,6 milj. euroa (2,4).

Jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin aktiivista kehittämistä strategian mukaisesti. Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n hankinta vietiin päätökseen. Extraajien valtakunnallisen palvelukonseptin ansiosta asemamme kaupan alan henkilöstöpalveluiden toimittajana vahvistui merkittävästi. Uskomme, että kaupan toimiala tarjoaa vakaata kasvua myös jatkossa ja on henkilöstöpalveluiden osalta melko vähäsyklistä.

Strategiaa terävöitettiin keskittymällä henkilöstöpalvelualaan ja luovuimme Alina Hoivatiimi Oy:stä. Katsauskauden jälkeen konserni on vahvistunut lisäksi Corporate Spirit Oy:llä, joka on organisaatioiden ja johtamisen kehittämisen huippuasiantuntija, mikä mahdollistaa entistä laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaillemme. VMP:n valtakunnallinen verkosto toimii luontevasti jakelualustana uusille palveluille.

Henkilöstövuokrauksen palvelualueella toteutettujen yrityskauppojen seurauksena korkeamman lisäarvon palveluiden osuus liikevaihdosta on pienentynyt, mikä näkyy konsernin kannattavuuden tunnusluvuissa raportointikaudella. Kiinnitämme erityistä huomiota synergiahyötyjen saavuttamiseen. Synergioita on saavutettavissa lyhyellä aikavälillä esimerkiksi hankintoja ja toimitiloja yhdistämällä. Keskipitkällä aikavälillä asiakasrajapinnassa voidaan tuottaa enemmän palveluita ja asiakkaalle korkeampaa lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Katsauskauden jälkeen olemme käynnistäneet konsernissa kustannussäästö- ja tehostamisohjelman, jonka avulla tavoitellaan noin 2,5–3,0 milj. euron vuosittaisia kustannussäästöjä. Merkittävän osan säästöistä arvioidaan alkavan vuoden 2019 aikana.

Tavoitteenamme on olla merkittävässä roolissa yksityisten työllisyyspalveluiden tuottajana ja uskomme, että julkisen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyöllä palveluita voidaan aidosti uudistaa.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistuksen kaatuminen hidasti jo käynnissä olevien työllisyyspalveluiden pilottihankkeiden toteuttamista ja toisaalta myös uusien hankkeiden käynnistymistä. Tarve palvelu-uudistuksille valtakunnallisesti ja paikallisesti on kuitenkin edelleen olemassa. Mukaan tarvitaan monipuolisesti eri toimijoita, kuten koulutuspalveluita tarjoavia tahoja ja kolmannen sektorin osapuolia.

Toimiala ja työelämä elävät mielenkiintoista aikaa. Uskon vakaasti siihen, että VMP:n tavalla toimia ja kokonaisvaltaisella palvelutarjoamallamme on mahdollista kasvaa kannattavasti myös jatkossa.”

Tulosjulkistustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään keskiviikkona 22.5.2019 klo 11.00 audiocast-lähetyksenä osoitteessa https://vmp.videosync.fi/2019-q1/register . Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Juha Pesola, VMP Oyj:n talousjohtajana 13.5. aloittanut Hannu Nyman ja alkuvuoden konsernin vt. talousjohtajana toiminut Pauliina Soinio. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä verkon välityksellä.

Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/

Audiocastin nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Materiaalit:

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, Enjoy-, Extraajat-, Personnel-, Corporate Spirit- ja Eezy-brändit.

[1] Oikaistuissa luvuissa on vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä tammi­–maaliskuussa 2019 huomioitu 1,2 milj. euroa Alina-liiketoiminnan myyntivoittoa ja 0,1 milj. euroa irtisanomiskorvauksiin liittyviä henkilöstökuluja.

[2] Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 7 854 557 (29.5.2018 rekisteröity osakemäärä). Osakekohtaista tulosta on oikaistu ottamaan huomioon maksuton osakeanti, joka tehtiin 29.5.2018. Osakekohtaista tulosta on oikaistu myös 29.5.2018 toteutetulla osakevaihtojärjestelyllä, jonka seurauksena VMP Oyj omistaa koko Forshire MidCo Oy:n osakekannan ja Forshire MidCo Oy:n osakkeenomistajat ovat VMP Oyj:n osakkeenomistajia

[3] VMP Oyj:n tilinpäätökset ja osavuositiedot laaditaan suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti.

[4] Osakekohtaisen tuloksen laskennassa osakemäärä on 14 799 198 (31.12.2018 rekisteröity osakemäärä).

[5] Oikaistuna käyttökatteena on käytetty viimeisen 12 kuukauden oikaistua käyttökatetta 10,0 milj. euroa. Viimeisen 12 kuukauden oikaistu käyttökate on laskettu yhdistämällä Varamiespalvelu-Groupin 1.1.–31.10.2017 oikaistu käyttökate VMP Oyj:n 28.8.–31.12.2017 oikaistuun käyttökatteeseen, josta on vähennetty Varamiespalvelu-Groupin oikaistu käyttökate 1.1.–31.3.2017 ja lisätty VMP Oyj:n oikaistu käyttökate 1.1.–31.3.2018.