22.2.2022 Blogikirjoitukset

Miten asetat itsellesi kannustavia työelämän tavoitteita vuodelle 2022?

Eezy Flowlla työskentelevän johtamisen sekä vuorovaikutuksen valmentajan, Riikka Korpisen, neuvojen avulla opit karsimaan työpäivistäsi kaiken epäoleellisen ja keskittymään tavoitteiden saavuttamiseen.

Työyhteisövalmentaja sekä psykoterapeutti Riikka Korpinen on huomannut työnsä puolesta, että suurin osa suomalaisista kokee itsensä stressaantuneiksi ja väsyneiksi. Ihmisiä ei kuitenkaan varsinaisesti hukuta työn määrä, vaan sen epämäärä (Lauri Järvilehto).

– Emme osaa vielä hahmottaa, mikä määrä työtä on hyvä. Lisäksi pitäisi myös pystyä karsimaan työpöydältään kaikki epäoleellinen, joka ei liity henkilökohtaisen tavoitteen saavuttamiseen.

Riikka kertookin, että on hyvin tärkeää osata selkiyttää omat tavoitteensa, jotta mieli fokusoituu. Selkeät tähtäyspisteet saavat pään sumuisen olon kirkastumaan ja tuovat omalta osaltaan tekemiseen tyyneyttä sekä fiksuutta. Se mahdollistaa parhaiten tavoitteiden saavuttamisen.

Korpisen mukaan ihmiset sortuvat helposti myös käyttämään liian monia ajankäytön ohjelmia. Niitä ei tarvita, sillä vain yksi kalenteri riittää ajamaan asiansa.

– Ajankäytön selkeyttämisen lisäksi työntekijän tulisi miettiä miksi hänet on palkattu ja mitä arvoa hänen tulisi antaa työnantajalle. Kannattaa siis lähteä liikkeelle siitä, mikä on arvokasta ja tärkeää.

Nuo seikat kannattaa myös kirjata itselleen konkreettisesti ylös, sillä tavoitteiden visualisointi auttaa niiden saavuttamisessa.

– Teen itselleni aina neljän lapun pinon, jonka laitan klipsulla kiinni toisiinsa. Ensimmäisestä löytyvät tavoitteet sille päivälle ja toisessa sille viikolle. Kolmas lappu sisältää kvartaalitavoitteet ja neljäs vuositavoitteet. Oleellinen asia on se, että listat – ja sitä kautta tavoitteet – ovat toistensa kanssa linjassa. Päivätavoitteita on siis tällä tavoin helppo peilata vuositavoitteeseen.

Välitavoitteiden kautta maaliin

Tavoitteiden asettaminen on todellinen taitolaji, sillä liian korkealle tavoitteleminen saa Korpisen mukaan vain lannistumaan. Toisaalta tavoite ei saa olla myöskään liian matala, sillä silloin sitä ei voi edes kutsua tavoitteeksi.

– Hyvä tavoite on siis kurkotusetäisyydellä. Tavoite voi olla isokin, kunhan se vain on pilkottu palasiksi. Välitavoitteissa onnistuminen ylläpitää motivaatiota saavuttaa haluttu päämäärä.

Vaikka asetettujen tavoitteiden saavuttaminen kuulostaakin monista houkuttelevalta, myös epäonnistuminen pelottaa. Riikka haluaa muistuttaa, että ongelmien keskeltä nousemista pitäisi osata arvostaa.

– Kaikki vastoinkäymiset horjuttavat itsetuntoa ja jäämme miettimään omaa pystyvyyttämme. Joskus pitäisi kuitenkin osata kertoa myös siitä, että olen juuri nyt kompuroimassa. Meidän pitäisi siis kuulla tarinoita konkurssin keskeltä, eikä vasta tapahtumista sen jälkeen. Ne olisivat huomattavasti opettavaisempia.

Miten sitten pitää motivaatiota yllä haastavimpinakin päivinä?

– Emme väsy itse työstä, sillä tekeminen on todella motivoivaa. On hienoa saada aikaiseksi erilaisia asioita. Mieli ja keho väsyy epäolennaisuuksista.

Oman työn kokeminen merkitykselliseksi kulkeekin käsi kädessä motivaation kanssa. Jos työ siis resonoi omaa arvomaailmaamme, se motivoi melkein automaattisesti.

– Työskentely omalla vahvuusalueella auttaa pitämään motivaatiota yllä. Jokaisen tulisi siis kasvattaa itsetuntemistaan sillä saralla, että oppisi tunnistamaan missä on luontaisesti hyvä. Sitä kautta löytyy myös se suurin motivaation lähde, Riikka kannustaa.

Blogikirjoitukset