14.9.2023 Uutiset

Markkinoihin sopeuttamisessa tarvitaan inhimillisen muutosjohtamisen taitoja

Muutosjohtamisen taidot auttavat yrityksiä niiden sopeuttamis- ja säästötoimissa. Suurinkin organisaatiomuutos tapahtuu yksilö kerrallaan. Onnistuakseen organisaation tulee aina saada yksilöt mukaan muutokseen. 

Yhdysvaltalaisen, kansainvälisesti merkittävän muutosjohtamisen yhtiön, Proscin, toimitusjohtaja Scott McAllister vieraili Suomessa Eezy Flown vieraana ja tapasi suomalaista yritysjohtoa. Puheenvuorossaan McAllister muistutti muutosjohtamisen tärkeydestä keskellä tällä hetkellä laajasti käynnissä olevia muutosneuvotteluita ja säästöhankkeita. McAllister tapasi Helsingissä noin 60:n yrityksen edustajia, jotka aktiivisesti rakentavat muutosjohtamisen kompetenssia Suomessa.

Euroopassa on käynnissä valtavan suuret sopeuttamistoimet, jotka vaativat ihmisiltä muutosjohtamisen taitoja. Haastavassa markkinatilanteessa yritykset etsivät jatkuvasti uusia keinoja erottuakseen kilpailijoista. Menestyäkseen yritysten tulee kuitenkin kyetä menestymään myös muutoksessa. Muutosjohtamisen merkityksen ymmärtäminen ja siihen panostaminen on aito kilpailuetu, McAllister korostaa.

Proscin tutkimuksen mukaan muutosten suurista linjauksista ja syistä halutaan kuulla ylimmältä johdolta, ja sen vaikutuksista omaan työhön halutaan keskustella oman lähiesihenkilön kanssa. Jotta työntekijät saadaan sitoutettua muutokseen, esihenkilöt tarvitsevat muutosjohtamiseen ohjausta, osaamista ja työkaluja.

Muutosten keskellä on tärkeää, että johto osaa viestiä kirkkaasti mitä tapahtuu ja miksi. Miten esimerkiksi säästötoimet vaikuttavat, mitä niillä haetaan ja kuinka yksittäinen ihminen voi osallistua säästötalkoisiin. Sitten päästäänkin vasta kiinni inhimilliseen puoleen: mitä minä hyödyn tästä muutoksesta, ja miksi minun tulisi haluta sen onnistumista, Eezy Flown johtava muutosjohtamisen konsultti Heli Saarelainen toteaa.

Eezy Flown toteuttaman Muutosjohtaminen Suomessa 2023 -tutkimuksen mukaan Suomi on selkeästi takamatkalla muutosjohtamisen kyvykkyyksissä maihin verrattuna, vaikkakin viime vuosina suuret yhtiöt ovat heränneet teeman tärkeydestä. Tutkimus kertoo, että tyypillisimpiä muutoksia organisaatioissa ovat prosessimuutokset, uuden strategian toteutus, ulkoisesta ympäristöstä johtuvat muutokset, IT-järjestelmien ja ohjelmistojen muutokset sekä rakenteelliset muutokset. Lisäksi tutkimuksessa nousi esiin kulttuurimuutokset, henkilöstön vähentäminen ja fuusiot.

Kaikissa näissä on kyse ihmisen arjen tekemisen muutoksesta. Mitä tehdään lisää, mitä vähemmän, ja mitä eri tavalla kuin ennen. Suurinkin organisaatiomuutos toteutuu ihmisten kautta, jolloin muutoksen inhimillisen puolen ymmärtäminen on tärkeää, Saarelainen jatkaa.

Muutosjohtaminen Suomessa 2023 raportti: https://flow.eezy.fi/wp-content/uploads/2023/02/Muutosjohtaminen-Suomessa-2023-tutkimus.pdf.

 

Lisätietoja:

Heli Saarelainen

Senior Change Management Consultant

puh. 050 376 1139

heli.saarelainen@eezy.fi

 

Teppo Kolehmainen

Senior Change Management Consultant

puh. 045 670 0508

teppo.kolehmainen@eezy.fi

Uutiset