12.12.2023 Uutiset

Eezyn maine on vahvalla tasolla

Eezyllä on positiivinen maine ja sidosryhmätuki juuri valmistuneen Luottamus&Maine-tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa Eezyn mainetta ja sidosryhmien antamaa tukea tutkittiin b2b-päättäjäkohderyhmässä. Vahvuutemme on hallintoon eli läpinäkyvästi ja oikein toimimiseen liitetyt myönteiset mielikuvat.

Vahva maine ja tunnettuus on merkittävä kilpailukykytekijä yrityksille. Siitä on hyötyä liiketoiminnalle esimerkiksi myynnissä ja hyvien työntekijöiden houkuttelussa ja pitämisessä.

”Eezyn vahva maine kertoo siitä, että teemme asioita B2B-päättäjien mielestä oikein. Maine syntyy kaikissa kohtaamisissamme – asiakastapaamisissa, puhelinsoitoissa, viesteissä, palvelukokemuksessa, tarjouksissa, digitaalisissa kohtaamispisteissä, kokouksissa, medianäkyvyydessä ja markkinoinnissa. Siksi tämä hieno tulos on saavutus kaikille eezyläisille. Vahvalle mainepohjalle on hyvä rakentaa tulevaa kasvua ja yhä kehittää toimintaamme” kertoo Marleena Bask, Eezyn viestintä- ja markkinointijohtaja.

Maineemme yrityspäättäjien keskuudessa on hyvä

Eezy saavutti arvosanan 3,73 Luottamus&Maine-tutkimuksen viisiportaisella asteikolla. Eezyn vahvuuksia ovat hallintoon eli läpinäkyvästi ja oikein toimimiseen liitetyt myönteiset mielikuvat. Hallinnon osa-alueesta Eezy sai erinomaisen tuloksen. Tätä osa-aluetta katsotaan analyysissa tärkeäksi ylläpitää ja edelleen vahvistaa. Maineen rakenne on tasainen ja kaikkien osa-alueiden tulokset ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla.

Analyysissa arvioitu sidosryhmätuki on myös hyvällä tasolla. Eezyn maineella on tulosten mukaan voimakas tilastollinen yhteys yrityspäättäjien käytökseen. Maineesta onkin siis tärkeä pitää huolta, koska sillä on merkittävä yhteys asiakkaiden käyttäytymiseen ja luottamukseen Eezyä kohtaan. Erityisesti päättäjät luottivat Eezyyn ja olivat valmiita suosittelemaan meitä.

Tulokset kertovat Eezyn matkasta kohti monipuolista työelämän asiantuntijataloa

Eezyn tunnettuus vastaajien keskuudessa oli vahvalla tasolla. 65 % vastaajista sanoi tuntevansa Eezyn erittäin tai melko hyvin. Kun vastaajilta kysyttiin, mitä palveluita tietää tai uskoo Eezyn tarjoavan, henkilöstövuokraus, rekrytointipalvelut sekä suorahaku ja henkilöarvioinnit nousivat tunnetuimmiksi palvelukategorioiksi. Ilahduttavasti jo noin kolmasosa tunnistaa myös henkilöstötutkimukset, johtamisvalmennukset sekä työllistämispalvelut osaksi Eezyn tarjoamaa.

”Haluamme ehdottomasti kehittää tunnettuuttamme vahvemmaksi esimerkiksi henkilöstötutkimusten, johtamisvalmennusten ja yrityskulttuurimuotoilun osalta – eli laajentaa Eezyn tunnettuutta myös muihin kuin henkilöstövuokraukseen ja rekrytointeihin. Olemmehan me laaja työelämän asiantuntijatalo, joka auttaa asiakkaitaan laajasti keskeisissä liiketoiminnan haasteissa”, päättää Marleena.

Tutkimuksen toteutus

Analyysi toteutettiin Eezyn tilauksesta ja siinä tutkittiin yrityspäättäjiä. Vastaajia oli 94, ja suurimmalle osalle vastaajista Eezyn palvelut olivat ennestään tuttuja. Tuloksissa arvosana 4 tarkoittaa erinomaista, 3,50-3,99 hyvää.

Luottamus&Maine on T-Median kehittämä tutkimusmalli, joka auttaa organisaation arvokkaimman pääoman, luottamuksen ja maineen, mittaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä (T-Media 2023). Lue lisää Luottamus&Maine-tutkimuksesta.

Uutiset