29.5.2020 Tarinat

ASIAKASTARINA: Valmet Automotive – Maailma tarvitsee suunnannäyttäjiä

Valmet Automotive on alansa edelläkävijä ja autoteollisuuden luotettu kumppani lähes 50 vuoden ajalta. Yhtiön vahva kasvustrategia perustuu uusien teknologioiden hallintaan, maailman parhaan laadun tuottamiseen sekä alansa parhaan henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on olla maailman paras.

Valmet Automotive työllistää Suomessa tällä hetkellä lähes 2000 työntekijää. Sen toimintaa leimaa vahva projektilähtöisyys, joka näkyy henkilöstön huippuunsa viritettynä projektiosaamisena. Autojen valmistuksessa on jokainen prosessin vaihe aikataulutettu, joten työtä tehdään äärimmäisellä tarkkuudella, korkealla asiakaslähtöisyydellä ja huippulaatua tavoitellen.

”Meillä on pitkä kokemus ja vahva projektiosaaminen. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme palaverikäytäntöjä myöden. Meillä pidetään kiinni sovituista asioista ja palaverit, kuten kaikki muukin alkaa ajallaan, mieluusti jopa pari minuuttia etuajassa”, kertoo Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo.

Toimiala haastaa olemaan maailman paras

Autoteollisuus on toimialana haasteellinen. Toiminnan pitää olla mahdollisimman hyvin valmisteltua ja ohjattua, jotta voidaan vastata markkinoiden muutoksiin ja autoteollisuuden tulevaisuuden kehitykseen.

”Toimimme sopimusvalmistajana, eli käytämme osaamistamme asiakkaidemme tuotteiden valmistamiseen. Tällöin on äärimmäisen tärkeää sopeutua asiakkaan tarpeisiin. Olemme asiakkaillemme joustava ja ketterä yhteistyökumppani. Tavoitteenamme on tuottaa maailman parasta laatua”, Salo kuvailee.

Teknologisen kehityksen kärjessä pysyminen, innovaatioiden tuottaminen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ovat Valmet Automotiven toiminnan ohjaavia voimia. Yhtiössä projektiosaaminen on hengissä pitävä voima, sillä toimiala elää projekteista. Kohta käynnistyvä Mercedes-Benz GLC-katumaasturin valmistus on vaatinut huimia näyttöjä juuri projektiosaamisesta ja hyvin toimivasta työyhteisöstä. Yhtiö on hiljattain käynnistänyt historiansa suurimmat rekrytoinnit, joilla se etsii yli 1000 uutta huippuammattilaista vahvistamaan osaamistaan.

Kasvua ja kannattavuutta huippuosaajilla

Valmet Automotivella on vahva kasvustrategia. Henkilöstöllä on vahva ammattiylpeys ja se on sitoutunut työnantajaansa. Yhtiössä on pitkiä työsuhteita, jotka ovat kestäneet useita vuosikymmeniä. Yritys elää voimakasta kasvun aikaa, mikä tarkoittaa, että rekrytointien myötä työntekijöiden keski-ikä on laskenut ja n. 60 % työntekijöistä on ollut yhtiön palveluksessa alle kolme vuotta.

”Meillä on matala organisaatio, jossa toimimme hyvin lähellä tuotantoa. Tyypillistä toimintakulttuurillemme on vahva prosessiajattelu, jota tukevat lean-toimintaperiaatteet. Prosessimme ovat tarkasti kuvattuja ja vastuut ovat henkilöstölle selkeät. Tällöin suurtenkin rekrytointien toteuttaminen on mahdollista, sillä koulutus ja perehdytys saadaan toteutettua tehokkaana projektina”, Salo kuvaa.

Henkilöstötutkimus helpottaa arjen kehittämistä

Valmet Automotive on toteuttanut Eezy Spiritin kanssa viimeisimmän henkilöstötutkimuksensa. Oman haasteensa tutkimusten aikatauluttamiseen ovat dynaamisessa toimintaympäristössä tuoneet suuret rekrytoinnit ja uuden tuotannon käynnistäminen.

”Olemme olleet todella tyytyväisiä Eezy Spiritin panokseen kumppanina. Saimme nojata kokeneen kumppanin ymmärrykseen organisaation kehittämisestä ja pääsimme itse todella vähällä työllä. Kokemus henkilöstötutkimuksen toteuttamisesta oli vaivaton. Pystyimme luottamaan kumppaniimme, että se tekee asiat paremmin kuin mitä olisimme itse tehneet”, Salo kiittelee.

Henkilöstötutkimuksen mukaan yhtiö on onnistunut mm. strategian viestinnässä henkilöstölle, mutta haastetta toi strategian merkityksen avaaminen jokaisen työntekijän omaan arkeen. Henkilöstöjohtaja Tomi Salon mukaan henkilöstötutkimus on tuonut yhtiön arkeen hyvin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä.

Olemme panostaneet yhtiötasolla sisäisen viestinnän kehittämiseen. Osa henkilöstöstämme työskentelee kolmivuorotyössä, jolloin on tärkeää löytää kanavia, jotka tavoittavat kaikki työntekijät heille parhaiten sopivalla tavalla. Kaikilla ei ole yhtiön sähköpostiosoitetta, joten on löydettävä muita keinoja tiedon jakamiseen. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä olemme tuoneet osastoille ja henkilöstöravintolaan näyttötauluja, kehittäneet Intranetiä sekä tehostaneet esimiesinfoja, jotta tieto saadaan kulkemaan nopeammin läpi organisaation.”

Esimiehet mukana muutoksen varmistamisessa

Valmet Automotivessa koettiin, että tutkimuksen raportointi oli selkeä ja tarkoituksenmukainen. Yhtiön esimiehet antoivat kovasti kiitosta yksikkökohtaisten toimenpidesuunnitelmien helposta työstämisestä ja kirjaamisesta tutkimusjärjestelmään.

”Olemme erityisen iloisia, että esimiehet ovat kokeneet tutkimuksen raportoinnin selkeäksi ja päässet hyvään vauhtiin osastokohtaisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa. Meillä oli suuria organisaatiomuutoksia kesken tutkimuksen. Tästä huolimatta tutkimus pystyttiin toteuttamaan erittäin jouhevasti, mikä vahvisti käsitystämme Eezy Spiritistä alansa huippukumppanina”, Salo summaa.

Ylin johto mukana kehittämässä

Tomi Salon mukaan tutkimusjohtaja Aino-Maria Hansénin tulospresentaatio johtoryhmälle oli erinomainen ja antoi oikean pohjan liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen Valmet Automotivessa. Henkilöstötutkimuksen tulokset raportoidaan lisäksi yhtiön hallitukselle, joka seuraa kehittämistoimenpiteiden etenemistä.

”Eezy Spiritin tarjoama normiaineisto tulosten vertailuun tuotti selkeää lisäarvoa. Vaikka huomasimme, että ylsimme useissa asioissa normitason paremmalle puolelle, se ei mielestämme riitä. Tavoitteemme on olla maailman paras, joten normien ansiosta tiedämme, mille tasolle meidän on pyrittävä. Eezy Spiritin liiketoimintalähtöinen kehittämisote tukee meitä strategian ja tavoitteiden saavuttamisen mittaamisessa”, Salo huomauttaa.

Hyvin hyödynnetty tutkimus tuottaa nopeita tuloksia ja osallistaa henkilöstöä
Valmet Automotivessa toiminnan jatkuva kehittäminen on yhtiön dna:ssa. Yhtiössä valittiin yritystason kehityshankkeet strategisesti tärkeistä asioista, jotka jalkautettiin organisaatioon. Yksiköissä on henkilöstötutkimuksen pohjalta toteutettu jo lähes 100 kehittämistoimenpidettä, joilla varmistetaan liiketoimintalähtöinen toiminnan kehittäminen.

”Olemme kytkeneet henkilöstötutkimuksen osaksi toimintamme kehittämistä ja perustelleet asian henkilöstöllemme. Jokainen osasto valitsi esimiehen johdolla henkilöstötutkimuksen osastotuloksista yhdestä kahteen kehityshanketta, joihin sitouduttiin. Tämä on poikinut matkan varrella paljon konkreettisia asioita, joilla olemme voineet parantaa toimintatapojamme”, Tomi Salo korostaa.

Valoisa tulevaisuus

Valmet Automotiven tulevaisuus näyttää valoisalta ja yhtiön työllistävä vaikutus Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on tärkeä. Yhtiö panostaa tulevaisuudessa digitaalisuuden vahvaan hyödyntämiseen ja rakentaa avointa yrityskulttuuria, jossa henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa entistä enemmän toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö on yhtiön merkityksellisin voimavara ja menestystekijä. Tästä syystä Valmet Automotivessa panostetaan vahvaan yhteishenkeen ja yhteisöllisyyteen, jossa työtä tehdään hyvällä fiiliksellä.

”Henkilöstön näkökulmasta haluamme olla haluttu työnantaja, joka houkuttelee alan parhaan työntekijät. Toimialamme on Suomessa poikkeuksellinen, mikä tarkoittaa käytännössä, että koulutamme työntekijämme pitkälti itse. Vahvistamme osaamistamme uusilla rekrytoinneilla kautta linjan. Meille hyveitä ovat kyky tehdä työtä erilaisten ihmisten kanssa, halu mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja venyä hienoihin suorituksiin”, Salo hehkuttaa

Valmet Automotive on autoteollisuuden suurimpia sopimusvalmistajia. Yhtiöllä on ollut toimintaa Suomessa jo lähes 50 vuoden ajan. Se tarjoaa yrityksille monipuolisesti suunnittelu- ja valmistuspalveluja, liiketoimintapalveluja sekä avoautojen kattojärjestelmiä. Valmet Automotiven erikoisalaa ovat korkean arvoluokan henkilöautot, avoautot ja sähköiset ajoneuvot. Yhtiö työllistää yli 2000 osaajaa Suomessa, Saksassa ja Puolassa.

Tarinat