8.2.2022 Uutiset

Suomen innostavimmat työpaikat valitaan jälleen – Yritykset ovat onnistuneet etäjohtamisessa aiempaa paremmin

Arviot työelämästä ovat jatkaneet myönteistä kehitystään koronapandemian toisena vuotena. Yritykset ovat panostaneet merkittävästi esihenkilötyöhön ja johtamiseen, mikä näkyy henkilöstötutkimusten tuloksissa. Tulevaisuus koetaan aiempaa positiivisempana ja johdon päätöksentekokykyyn luotetaan entistä enemmän.

– Tulevaisuudennäkymät ovat muuttuneet valoisampaan suuntaan. Ihmiset kokevat, että kriisinkin keskellä yhtiöiden strategia ja näkymät on onnistuttu viestimään henkilöstölle hyvin. Työnantajakuvaan kannattaa panostaa poikkeusaikana, jolloin hyvien tekijöiden talossa pitäminen on erityisen tärkeää, kertoo Eezy Flown Johanna Lehmus, johtaja, tutkimus & tieto. 

Suomen innostavimmat työpaikat palkitaan jo seitsemättä kertaa tulevaisuusseminaarissa tiistaina 15.2.2022 klo 8.30 alkaen. Tutkimukseen osallistui vuonna 2021 yli 100 yritystä ja vastaajia oli yhteensä yli 150 000 henkilöä. Lähiesihenkilötyö ja etäjohtaminen erottautuvat onnistumistekijöinä yrityksissä, jotka ovat yltäneet Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustukseen.

Monissa yrityksistä on siirrytty jo etätöistä joustavaan hybridimalliin, jossa työtä voi tehdä vaihdellen etänä tai toimipisteessä. Vaikka hybridimalli antaa työntekijälle lisää vapauksia, työnkuorma ja stressaavuus näkyvät henkilöstötutkimusten tuloksissa edelleen.

– Erityisesti toimihenkilöt ovat vastauksissaan kriittisiä. Heidän kokemuksensa työskentelyedellytyksistä ovat heikentyneet, ja vastauksissa korostuvat liiallinen työnkuorma ja työn stressaavuus. Pandemian aikana myös osastojen välinen yhteistyö ja tietojen saatavuus ovat heikentyneet. 

Vastaajat kuitenkin kokevat työnsä aikaisempaa mielenkiintoisemmaksi ja yhtiön kannalta tärkeäksi. Myös huhujen määrän koetaan vähentyneen, mikä voi osaltaan johtua tehokkaasta etätyöskentelytavasta. Kokonaisuudessaan henkilöstökokemus on parantunut ensimmäiseen koronavuoteen verrattuna.

Lisätietoja:
Johanna Lehmus, johtaja, tutkimus & tieto, Eezy Flow, 040 501 0844, johanna.lehmus@eezy.fi 
Juha Ala-Lipasti, myyntijohtaja, Eezy Flow, 050 540 6407, juha.ala-lipasti@eezy.fi 

Suomen innostavimmat työpaikat on tunnustus organisaatioille, jotka ovat saavuttaneet erinomaiset tulokset Eezy Flown toteuttamassa henkilöstötutkimuksessa. Lue lisää innostavimmat.fi tai flow.eezy.fi. 

Uutiset