15.2.2024 Uutiset

Päivitimme strategian: keskitymme rakentamaan hyvää työelämää tavoitteenamme kannattavuusloikka

Eezy Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2028. Uuden strategian myötä Eezy keskittyy asiakkaidensa henkilöstöön, johtamiseen ja yrityskulttuurimuotoiluun liittyvin palveluihin. Yhtiö hakee liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua erityisesti teknologian ja tekoälyn hyödyntämisestä Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueella. Eezyn pitkän aikavälin tavoitteet strategiakaudelle tähtäävät kannattavaan kasvuun. Henkilöstöpalveluiden osalta Eezy hakee henkilöstövuokrauksen markkinaa nopeampaa liikevaihdon kasvua. Asiantuntijapalvelut-liiketoiminta-alueen osalta tavoitteena on liikevaihdon kaksinkertaistaminen vuoden 2023 tasosta strategiakauden loppuun mennessä.

Eezyn tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan merkittävästi ja saavuttaa 8 %:n liikevoittomarginaali strategiakauden loppuun mennessä. Kannattavuuden parantaminen perustuu liikevaihdon kasvun tuomaan skaalaetuun, tuottavuuden nostamiseen teknologiaa ja tekoälyä hyödyntämällä sekä tehokkuuden parantamiseen palveluiden voimakkaammalla tuotteistamisella.

Eezyn pitkän aikavälin tavoitteet strategiakaudella 2024–2028

  • Henkilöstöpalvelut – liiketoiminta-alueella henkilöstövuokrausmarkkinaa nopeampi liikevaihdon kasvu
  • Asiantuntijapalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihdon kaksinkertaistaminen vuoden 2023 tasosta
  • Liikevoitto 8 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2028

Eezy:n tavoitteena on edelleen jakaa osinkona 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Vuodelta 2023 ei ehdoteta osingonjakoa.

Eezy on enemmän kuin osiensa summa: meillä on laaja valtakunnallinen läsnäolo ja palveluvalikoima hyvän työelämän rakentamiseen asiakkaidemme kanssa. Olemme tunnistaneet merkittävää kasvupotentiaalia sekä nykyisissä liiketoiminnoissa että uusissa toimiala-avauksissa henkilöstövuokrauksessa, kuten sote- ja toimistotyösektoreissa. Tavoitteemme on parantaa kannattavuuttamme kasvun tuomien skaalaetujen lisäksi valjastamalla teknologia ja tekoäly käyttöömme laajasti eri palveluissamme. Erityisesti Henkilöstöpalveluiden uusi tekoälyä hyödyntävä toiminnanohjausjärjestelmä tuo meille merkittävän tuottavuushyödyn.

Siina Saksi, Eezy Oyj:n toimitusjohtaja

Kasvun lähteinä nykyisten palveluiden skaalaaminen ja uudet liiketoiminta-avaukset

Strategiakauden tavoitteena on kasvaa markkinaa nopeammin yhtiön suurimmalla Henkilöstöpalvelut- liiketoiminta-alueella sekä kaksinkertaistaa Asiantuntijapalvelut – liiketoiminta-alueen liikevaihto. Tärkeimmiksi kasvun lähteiksi on tunnistettu viisi aluetta.

Valtakunnallisen voiman hyödyntäminen. Valtakunnallisen toimipiste- ja yrittäjäverkoston myötä yhtiö näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia rakentamisen ja teollisuuden sektoreilla, alueellisesti epätasaisesti kasvaneella kaupan ja horecan toimialoilla, sekä tällä hetkellä vain rajatusti pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivissa palvelukokonaisuuksissa kuten henkilöarvioinnissa ja suorahauissa.

Tuottavuutta teknologian ja AI:n hyödyntämisellä. Eezyn kasvua ja tuottavuuden parantamista tukevat merkittävät panostukset teknologian ja tekoälyn hyödyntämiseen. Henkilöstöpalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän kehityshanke skaalaa toimintaa ja tuottavuutta sekä nostaa toimitusvarmuutta ja -nopeutta, mikä tuo yhtiölle selkeää kilpailuetua ja kasvun mahdollisuuksia erityisesti nopeatempoisilla toimialoilla kuten ravintola-ala ja kaupan sektori. Myös muiden palveluiden osalta teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen luo merkittäviä kasvu- ja tuottavuusmahdollisuuksia.

Panostus sote- ja toimistotyö-toimialoihin. Yhtiön tavoitteena on laajentaa Henkilöstöpalvelut-liiketoimintaa strategiakaudella vahvemmin sote- ja toimistotyösektoreille. Nämä toimialat ovat vähemmän syklisiä kuin monet muut henkilöstövuokrauksen sektorit, kuten esimerkiksi rakentaminen tai teollisuus.

Tehokkuutta palveluiden konseptoinnilla ja tuotteistamisella. Tuotteistamalla ja konseptoimalla palveluitaan tehokkaammin Eezy arvioi voivansa kasvattaa markkinaosuuttaan asiakkaidensa henkilöstö- ja kasvustrategioihin liittyvissä tarpeissa sekä parantaa tehokkuuttaan ja kannattavuuttaan.

Ulkomaisen työvoiman skaalaus. Työvoimapulan myötä yhteiskuntamme tarvitsee tekijöitä myös valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Eezy aikoo vahvistaa ulkomaisen työvoiman rekrytointia strategiakauden aikana.

Eezy tavoittelee strategiakaudella kasvua ensisijaisesti orgaanisesti, mutta kasvua voidaan edistää myös liiketoimintaa tukevilla yrityskaupoilla.

Missiona olla hyvän työelämän tekijä

Eezy on merkittävä ja vastuullinen yhteiskunnallinen toimija Suomessa. Kasvava yksityinen sektori, korkea työllisyys ja työvoimapulan ratkaiseminen ovat elinehtoja hyvinvointiyhteiskunnallemme. Eezy auttaa asiakkaitaan menestymään liiketoiminnassaan rekrytoimalla osaavia työntekijöitä joustavasti, tutkimalla ja kehittämällä henkilöstökokemusta ja johtamista sekä muotoilemalla strategiaa tukevia yrityskulttuureja. Tehtävämme on olla hyvän työelämän tekijä.

Uutiset