4.9.2020 Uutiset

Hyvinvoiva henkilöstö luo hyvinvoivaa bisnestä

Henkilöstöpalveluyritys Eezyn kesällä julkaiseman valtakunnallisen työelämätutkimuksen mukaan työntekijät toivovat työkulttuurilta ennen kaikkea kannustavuutta. Hyvinvoiva henkilöstö luo hyvinvoivaa bisnestä ja hyvinvoiva bisnes työntekijöiden hyvinvointia.

Työn murros ei tarkoita ainoastaan automatiikan lisääntymistä, robotisaatiota ja digitaalisuuden kasvua vaan myös työkulttuurin muuttumista. Se tarkoittaa inhimillisten tarpeiden ja tunne-elämän parempaa huomioon ottamista yrityksissä.

Työkulttuurin muutos kiinnostaa henkilöstöpalveluyritys Eezyä, joka auttaa työntekijöitä ja heitä tarvitsevia yrityksiä löytämään toisensa. Yritys tutkii suomalaista työelämää ja jakaa Innostavimmat työpaikat -tunnustusta onnistuneille organisaatioille.

– Suomen innostavimmissa työpaikoissa henkilöstöllä on vahva kokemus tärkeydestään. Johdon ja henkilöstön välillä on luottamus ja esimiestyö on innostavaa. Henkilöstöä kuunnellaan ja se osallistuu esimerkiksi muutosten läpiviemiseen. Päätöksenteko on tehokasta ja tieto kulkee. Nämä yritykset huolehtivat henkilöstön työhyvinvoinnista ja tukevat ammatillista kehitystä. Innostavimmat organisaatiot erottuvat myös taloudellisin mittarein, Eezyn organisaatioiden kehittämisen ja rekrytoinnin johtaja Laura Santasalo summaa. (Kuvassa vasemmalla.)

Suomalainen työkulttuuri -tutkimuksen mukaan kaikkein eniten suomalaiset toivovat kannustavaa työkulttuuria. Sen nosti tärkeimmäksi tekijäksi 57 prosenttia vastaajista.

Jatkuva oppiminen ja digitaidot korostuvat entisestään

Työnantajan kannalta on tärkeää, että hyvät tekijät pysyvät talossa. Laura Santasalo kehottaa organisaatioita kehittämään henkilöstön osaamista johdonmukaisesti ja panostamaan talentteihin.

– Kun organisaatio kehittää ihmisiään, se kasvattaa työntekijöiden kiinnostusta tehtäviinsä ja sitouttaa heitä. Lahjakkuudet tarvitsevat mielenkiintoisia haasteita omistautuakseen yritykselle. Suomen innostavimmissa työpaikoissa kaikki tämä näkyy pienempinä sairauspoissaoloina, henkilökunnan pysyvyytenä ja hyvänä taloudellisena tuloksena. Henkilöstön tyytyväisyys puolestaan korreloi asiakkaiden tyytyväisyyteen ja houkuttelee lisää asiakkaita.

Mitä sitten työnantaja toivoo työntekijältä? Paltan, Kaupan liiton ja Finanssialan aiemmin tänä vuonna julkaistun Palvelualojen osaajabarometrin mukaan tärkein henkilöstön osaamisen osa-alue vastaajayrityksen kannalta on itsensä kehittäminen eli kyky ja halu kehittää omaa ammattitaitoa. Yli 90 prosenttia vastanneista yrityksistä vastasi taidon olevan erittäin tai melko tärkeä.

– Jatkuva uuden oppiminen on nopeasti muuttuvassa työelämässä ensiarvoista. Harva tekee enää uraa yhdeksästä viiteen samassa työpaikassa vuosikymmenien ajan. Työtä tehdään nykyisin pätkinä ja projekteina, ja työnantaja vaihtuu useita kertoja työuran aikana. Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, ja työn murroksessa on pysyttävä mukana. Muutosmyönteisyys ja resilienssi ovat jatkuvasti yhä arvokkaampia ominaisuuksia, sanoo Eezyn viestintä- ja markkinointijohtaja Hanna Lehto.

Osaajabarometrin mukaan palveluyritysten liiketoimintaan vahvimmin vaikuttava megatrendi on digitalisaatio. Vaihtoehdon valitsi 79 prosenttia vastaajista, kun piti valita kaksi liiketoimintaan eniten vaikuttavaa megatrendiä.

– Uuden oppiminen on oman markkina-arvon kasvattamista. Koska yhä useammassa työssä ollaan tekemisissä automatiikan, tietokoneiden ja erilaisten sovellusten kanssa, erityisen tärkeitä ovat päivittyvät digitaidot. Työnantajia kiinnostavat digitaitoiset moniosaajat, jotka katsovat eteenpäin ja kantavat vastuuta, Hanna Lehto näkee.

Unelmien kohtauttamista

Eezy auttaa työntekijöitä ja heitä tarvitsevia yrityksiä löytämään toisensa. Laura Santasalo sanoo naurahtaen Eezyn harjoittavan matchmaking-liiketoimintaa. Siinä Eezy toteuttaa molempien osapuolten unelmia löytäessään oikean työpaikan oikealle tekijälle.

Miten sopiva osaaminen ja työpaikat saadaan kohtaamaan? Taito pohjaa Lehdon mukaan yrityksen sisällä olevaan valtavaan määrään ammattitaitoa sekä pitkään kokemukseen. Kyseessä on melkoinen palapeli, jossa on paljon liikkuvia osia.

Eezyllä on peräti 6000 yritysasiakasta ja laaja kirjo työpaikkoja Hangosta Utsjoelle. Se työllistää noin 30 000 ihmistä ja soveltaa yli sataa eri työehtosopimusta. Se auttaa lisäksi laskutusasioissa kevytyrittäjiä, joilla ei ole omaa yritystä. Mukana on 5000 rekisteröitynyttä ammattilaista graafikoista rakennusmiehiin ja yliopiston professoreihin.

Esimerkiksi keväällä Eezy lanseerasi urheilijoiden työllistämiseen keskittyvän henkilöstövuokrausyrityksen Eezy Unitedin. Elämänsä urheilulle omistaneet ihmiset ovat olleet yllättävän helppoja työllistettäviä, vaikka työkokemusta olisi vähänlaisesti.

– Ammattiurheilijoilla on uskomaton määrä ominaisuuksia, joita työelämässä kaivataan. He kantavat vastuuta, heillä on tiimityöskentelytaitoja ja he ovat tuloshakuisia. Olemme myös antaneet heille uravalmennusta uravalmennusyksikössämme, Lehto kertoo.

Työvoimapalvelujen yhteistyötä tulisi helpottaa

Yksityisen sektorin henkilöstöpalveluyritykset tekevät yhteistyötä julkisen sektorin työvoimapalvelujen kanssa ja tehostavat näin työllistymistä. Santasalo ja Lehto toivoisivat jälkimmäiseltä joustoa, sillä erilaiset pykälät ja rajoitukset hidastavat usein työllistymistä ja koulutusta.

– Kontaktiverkostomme yhteiskuntaan on laaja julkisesta sektorista oppilaitosyhteistyöhön. Olemme mukana Pikaduuni-kampanjassa, jonka tavoitteena on työllistää nuoria kesätyöjaksoihin ja avata tätä kautta ovia työelämään. Toimimme yhdessä TE-toimistojen kanssa työllisyysasteen kohottamiseksi, mutta toivoisimme julkiselta sektorilta lisää ketteryyttä, Hanna Lehto mainitsee.

Hakipa työntekijä työtä yksityisen tai julkisen sektorin kautta, työllistymisessä auttavat ennen kaikkea asenne ja into.

– Ihmisillä, joilla on loistava asenne, on aina uusia mahdollisuuksia. Me Eezyllä haluamme nähdä hakijassa paloa ja innostusta. Kun ihminen innostuu, se johtaa usein onnistumiseen ja työn imuun. Asenne kertoo esimerkiksi oppimishalusta ja sopeutumiskyvystä, Hanna Lehto painottaa.

Eezy on monen toiminnan talo

  • Eezy Henkilöstöpalvelut ja Eezy VMP tarjoavat henkilöstöpalveluja.
  • Eezy Personnel tarjoaa vakituisiin työsuhteisiin tähtääviä rekrytointi- ja suorahakupalveluja asiantuntija- ja johtotasolla.
  • Eezy Spirit tarjoaa yritysasiakkaille organisaation ja henkilöstön kehittämisen palveluja.
  • Henkilöstöä on koko konsernissa 400.
  • Toimipisteitä on 60 eri puolilla Suomea.


Teksti ja kuva: Liisa Joensuu

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu: https://www.palta.fi/hyvinvoiva-henkilosto-luo-hyvinvoivaa-bisnesta/

Uutiset