Järjestäjä

Eezy Oyj (jäljempänä ”järjestäjä”)

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuminen edellyttää, että osallistuva henkilö on täyttänyt yhteystietonsa järjestäjän arvontasivulla. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua ajalla 20.7.-31.12.2022.

Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua järjestäjän tätä arvontaa varten luomalla sivulla https://eezy.fi/kampanjat/sesonki/

Palkinnot ja arvonta

Arvomme 20 kpl 50 € S-ryhmän lahjakortteja.

Voitoista ilmoittaminen ja voiton lunastaminen

Voittaja saa järjestäjältä tiedon voitosta arvontapäivänä (2.1.2023). Järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli sen toimittaminen estyy osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneesta tai vahingoittuneesta lähetyksestä. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

Arvontaan osallistuvat vapauttavat arvonnan järjestäjän ja mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käytöstä. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvonnan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja arvonnasta, mikäli osallistuja ei noudata arvonnan sääntöjä ja ehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä sen voimassaoloaikana. Muutoksista ilmoitetaan arvontasivulla.