Liiketoiminta ja toimintaympäristö

Liiketoiminta

Eezyn palveluita ovat henkilöstöpalvelut, rekrytointipalvelut, organisaatioiden kehittäminen sekä kevytyrittäjäpalvelut. Henkilöstöpalvelut tarjoaa henkilöstöpalveluita sekä suoraan konsernin että franchiseketjun kautta. Organisaation kehittämisessä Eezy tarjoaa henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämistä tiedon ja tutkimuksen kautta. Rekrytointipalvelut tarjoavat rekrytoinnin ja suorahaun palveluita asiakkailleen. Kevytyrittäjäpalveluissa Eezy tarjoaa uuden tavan työllistää itsensä helposti ja vaivattomasti.

Yhtenä alamme suurimpana toimijana olemme ainoa henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa henkilöstöpalveluiden, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden lisäksi myös kevytyrittäjäpalveluita sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia henkilöstöpalveluita. Suomen markkinoiden lisäksi toimimme myös Ruotsin henkilöstöpalvelumarkkinoilla. Tarjoamme henkilöstöpalveluita sekä suoraan konserniyritystemme kautta että franchiseketjun kautta.

 

 

Markkinakatsaus

Yhtiön näkemyksen mukaan markkinassa menestyy toimija, joka pystyy olemaan helpoin kumppani ihmisten työuran ja yritysten kehitystarinan eri vaiheissa, tarjoamaan näihin monipuolisimmat palvelut maanlaajuisella palveluverkostolla sekä rakentamaan innostavia työpaikkoja.

Eezyn liiketoiminnan kannalta oleellinen henkilöstöpalvelumarkkina sisältää henkilöstövuokrauspalvelut, rekrytointien ja organisaation kehittämisen palvelut sekä kevytyrittäjäpalvelut. Henkilöstöpalvelumarkkinan koko Suomessa vuonna 2019 oli johdon arvion mukaan 2,8 miljardia euroa. Henkilöstövuokrauksen osuus koko markkinasta vuonna 2019 oli 2,4 miljardia euroa ja se oli näin palvelualoista selvästi suurin. Vastaavasti rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden markkinakoko vuonna 2019 oli noin 130 miljoonaa euroa. Kevytyrittäjäpalveluiden markkinakooksi samana vuonna on arvioitu noin 190 miljoonaa euroa.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) mukaan henkilöstövuokrauksen suurimpien yritysten liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2019 aikana, vaikka kasvu hidastui vuoden loppua kohden. HPL:n mukaan kasvu oli yhteensä 5 % sisältäen myös epäorgaanista kasvua. HPL:n mukaan henkilöstöpalveluiden suhdannetilanne on yhä hyvä. Yhtiön johto arvioi, että 2019 rekrytointimarkkina laski hieman edeltäneen vuoden tasolta. Kevytyrittäjäpalveluiden markkinalla markkinajohtajien asema on jatkanut vahvistumistaan.

Toimialoittain tarkasteltuna teollisuuden ja rakentamisen toimialat ovat suhdanneherkempiä verrattuna palvelualoihin, joilla henkilöstöpalvelujen kysyntä kasvaa vakaasti. Eezyn toimialajakaumassa palvelualoille suuntautuvan henkilöstövuokrauksen suhteellinen osuus on kasvanut erityisesti toteutettujen yritysostojen seurauksena.

Suomessa joustavien työntekomuotojen osuus kaikesta tehdystä työstä on vielä selvästi alhaisempi kuin eurooppalaisissa vertailumaissa. Yhtiön johto uskoo markkinan jatkavan rakenteellista kasvuaan joustavien työntekomuotojen yleistyessä.

Työnteon rakenteellinen muutos vaikuttaa sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeisiin. Me Eezyssä uskomme, että urapolku tulee tulevaisuudessa koostumaan useammasta työstä, jolloin koko työuran mittaiset työsuhteet vähenevät tai katoavat kokonaan. Muita markkinatrendejä ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

  • Työikäisen väestön määrä pienenee
  • Automaatio ja digitalisaatio lopettavat ja luovat työtä
  • Asenne työtä kohtaan muuttuu
  • Ilmastonmuutoksen vaikutus työhön