Liiketoiminta ja toimintaympäristö

Liiketoiminta

Eezyn palveluita ovat henkilöstöpalvelut, rekrytointipalvelut, organisaatioiden kehittäminen sekä kevytyrittäjäpalvelut. Henkilöstöpalvelut tarjoaa henkilöstöpalveluita sekä suoraan konsernin että franchiseketjun kautta. Organisaation kehittämisessä Eezy tarjoaa henkilöstö- ja asiakaskokemuksen kehittämistä tiedon ja tutkimuksen kautta. Rekrytointipalvelut tarjoavat rekrytoinnin ja suorahaun palveluita asiakkailleen. Kevytyrittäjäpalveluissa Eezy tarjoaa uuden tavan työllistää itsensä helposti ja vaivattomasti.

Yhtenä alamme suurimpana toimijana olemme ainoa henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa henkilöstöpalveluiden, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden lisäksi myös kevytyrittäjäpalveluita sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia henkilöstöpalveluita. Suomen markkinoiden lisäksi toimimme myös Ruotsin henkilöstöpalvelumarkkinoilla. Tarjoamme henkilöstöpalveluita sekä suoraan konserniyritystemme kautta että franchiseketjun kautta.

Vuonna 2018 Eezyn henkilöstöpalvelut muodosti noin 56 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, rekrytoinnin ja organisaation kehittäminen noin 7 prosenttia liikevaihdosta ja kevytyrittäjäpalvelut noin 37 prosenttia liikevaihdosta.

 

Vuonna 2018 Eezyn henkilöstövuokraus muodosti noin 56 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, rekrytoinnin ja organisaation kehittäminen noin 7 prosenttia liikevaihdosta ja itsensätyöllistämisen palvelut noin 37 prosenttia liikevaihdosta.

 

Markkinakatsaus

Yhtiön näkemyksen mukaan markkinassa menestyy toimija, joka pystyy olemaan helpoin kumppani ihmisten työuran ja yritysten kehitystarinan eri vaiheissa, tarjoamaan näihin monipuolisimmat palvelut maanlaajuisella palveluverkostolla sekä rakentamaan innostavia työpaikkoja.

Eezyn liiketoiminnan kannalta oleellinen henkilöstöpalvelumarkkina sisältää henkilöstöpalvelut, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palvelut sekä kevytyrittäjäpalvelut. Henkilöstöpalvelumarkkinan koko Suomessa vuonna 2018 oli johdon arvion mukaan 2,4 miljardia euroa, ja se kasvoi edellisestä vuodesta noin 9 %.

Henkilöstöpalvelujen osuus koko markkinasta vuonna 2018 oli 2,1 miljardia euroa, ja se oli näin palvelualoista selvästi suurin. Vastaavasti rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen palveluiden markkinakoko vuonna 2018 oli noin 130 miljoonaa euroa. Kevytyrittäjäpalveluiden markkinakooksi samana vuonna on arvioitu noin 140 miljoonaa euroa.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) mukaan henkilöstöpalvelun suurimpien yritysten liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2018 aikana. Orgaaninen ja yritysostojen aikaansaama kasvu oli yhteensä 13 %. Henkilöstöpalvelujen kasvuvauhti toimialalla loka–joulukuussa oli 8 % (HPL). HPL:n jäsenyritysten kasvuodotukset ovat tasaantuneet Suomen BKT:n kasvuennusteiden alentuessa kuluvalle vuodelle. Eezyn johto arvioi, että rekrytointimarkkina vuonna 2018 pysyi edeltäneen vuoden tasolla. Kevytyrittäjäpalveluiden markkinalla markkinajohtajien asema on jatkanut vahvistumistaan. Suomen markkinoiden lisäksi Eezy toimii myös Ruotsin markkinalla. Ruotsin henkilöstöpalvelumarkkina kasvoi tammi–syyskuussa 2018 noin 3 %, kasvu henkilöstövuokrauksessa oli 5 % ja muissa palveluissa hieman hitaampaa.

Viimeaikainen positiivinen talouskehitys on aiheuttanut osaltaan työvoimapulaa joillekin toimialoille. Tähän etsitään ratkaisuja muun muassa koulutusyhteistyön sekä kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin tehostamisen kautta. Lisäksi Eezy tuottaa yhä enenevässä määrin työllistämistä edistäviä palveluita sote- ja maakuntauudistukseen liittyvissä kasvupalveluiden pilottihankkeissa eri puolilla Suomea. Yhtiön näkemyksen mukaan sote- ja maakuntauudistus kasvattaisi henkilöstöpalvelualan markkinaa Suomessa ja avaisi kysyntää yksityisten henkilöstöpalveluyritysten tarjoamille palveluille.

Toimialoittain tarkasteltuna teollisuuden ja rakentamisen toimialat ovat suhdanneherkempiä verrattuna palvelualoihin, joilla henkilöstöpalvelujen kysyntä kasvaa noususuhdanteessa maltillisemmin. Eezyn toimialajakaumassa palvelualoille suuntautuvan henkilöstövuokrauksen suhteellinen osuus on kasvanut erityisesti toteutettujen yritysostojen seurauksena.

Suomessa joustavien työntekomuotojen osuus kaikesta tehdystä työstä on vielä selvästi alhaisempi kuin eurooppalaisissa vertailumaissa. Markkina jatkaa rakenteellista kasvuaan joustavien työntekomuotojen yleistyessä.

Työnteon rakenteellinen muutos vaikuttaa sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeisiin. Me Eezyssä uskomme, että urapolku tulee tulevaisuudessa koostumaan useammasta työstä, jolloin koko työuran mittaiset työsuhteet vähenevät tai katoavat kokonaan. Muita markkinatrendejä ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

  • Työikäisen väestön määrä pienenee
  • Automaatio ja digitalisaatio lopettavat ja luovat työtä
  • Asenne työtä kohtaan muuttuu
  • Ilmastonmuutoksen vaikutus työhön