Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Eezy:n taloudelliset tavoitteet

Eezy:n hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • Kasvu: markkinakasvua nopeampi liikevaihdon kasvu.
  • Kannattavuus: 10 prosentin oikaistu käyttökateprosentti.
  • Velkaantumisaste: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 1,5-kertainen.
  • Osingonmaksu: Tavoitteena on jakaa osinkona osakkeenomistajille 30–50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla*.

*Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran ja kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä.

 

Eezy:n tulevaisuudennäkymät 2019:

Eezy odottaa oikaistun käyttökatteensa kasvavan merkittävästi 31.12.2019 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen.

Yhtiön oikaistu käyttökate oli 10,2 miljoonaa euroa 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella.