Arvot ovat toimintatapamme kaikissa kohtaamisissamme

Rohkeus

Olemme rohkeita. Meillä on rohkeutta uudistua ja uudistaa, meillä on vapaus yrittää, kehittää, valita ja tehdä. Rohkeus on sitä, että uskallamme myös epäonnistua ja oppia virheistämme. Viemme työelämän rohkeasti tulevalle vuosikymmenelle. Luomme tänään työelämän tulevaisuutta, jonka haluamme huomenna nähdä. Se vaatii rohkeutta ja uskallusta, halua parempaan.

Positiivisuus

Ilo kulkee mukanamme kaikkialle, minne menemme. Olemme ihmisiä varten, teemme työtämme ihmiseltä ihmiselle. Meitä on helppo lähestyä, meidän kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä. Positiivisuus on asenne, meillä on aina vapaus valita se. Valitsemme sen silloinkin, kun ei ole helppoa. Katsomme tulevaisuuteen avoimesti ja positiivisesti toinen toistamme kannustaen, unelmiin uskoen.

Ammattimaisuus

Teemme työmme ylpeydellä laadukkaasti ja tuloksellisesti. Meillä on vapaus työhön, uskomme itseemme ja osaamiseemme. Emme luovuta vaan kannamme vastuumme, saatamme aloittamamme asiat loppuun ja pidämme aina sanamme. Yrittäjämäinen ja ammattimainen asenteemme tekee meistä halutun kumppanin.

Eezy on vastuullinen työelämän uudistaja

Eezyn yhteiskuntavastuu on osa jokapäiväistä toimintaamme: järjestämme mm. työllistymiskoulutuksia, kesätöitä nuorille ja kotoutumista ulkomaalaisille.

Tutkimme työelämän tarpeita ja autamme asiakkaitamme kasvamaan ja uudistumaan.

Olemme Suomen suurimpien urheiluliittojen pääyhteistyökumppani.

Henkilöstöllämme on mahdollisuus liikuntaan ja vapaaehtoistyön tekemiseen työajalla.

Ympäristö

Eezyn palveluiden suoran ympäristövaikutuksen on arvioitu olevan merkitykseltään vähäinen liiketoiminnan luonteesta johtuen. Sisäisessä toiminnassa panostetaan vahvasti kestävän kehityksen teemoihin yhtenäisillä kierrätyspolitiikoilla sekä painottamalla ekologisia valintoja muun muassa työmatkaohjeistuksessa.

Sosiaaliset ja henkilöstöasiat

Eezyn tavoitteena on auttaa työnantajia ja työntekijöitä onnistumaan muuttuvassa työelämässä. Eezyn liiketoiminta, kasvu ja menestys perustuvat osaavaan henkilöstöön kattaen niin konsernin toimihenkilöt kuin vuokratyöntekijät. Henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittämisen lisäksi painopisteenä on hyvinvoinnin edistäminen.

Eezy noudattaa kaikessa toiminnassaan reilun työelämän pelisääntöjä, työehtosopimuksia sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eezy tekee yhteistyötä ammattiliittojen, julkishallinnon sekä oppilaitosten kanssa sekä huolehtii myös vuokratyöntekijöiden työturvallisuudesta yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Eezyllä on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Eezy tekee aktiivista yhteistyötä TE-toimistojen sekä erilaisten työllistämishankkeiden kanssa. Eezy neuvoo ja valmentaa maahanmuuttajia työelämän kysymyksissä, tarjoaa kotouttamisen palveluita sekä on merkittävä nuorten työllistäjä.

Eezyn henkilöstöpolitiikan keskeisiä teemoja ovat työhyvinvointi sekä työturvallisuus. Eezy kouluttaa ja valmentaa työntekijöitään ammatillisen kehittymisen mahdollistamiseksi. Työhyvinvointia mitataan säännöllisellä työtyytyväisyysmittauksella ja lisäksi kehitystä seurataan sairauspoissaolomäärillä. Eezyllä on aktiivinen työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on vastata työturvallisuudesta sekä kehittää työturvallisuutta asiakasyritysten kanssa. Työtapaturmaseuranta tehdään yhdessä työterveyshuollon kanssa tapaturmatilastojen pohjalta työturvallisuuden parantamiseksi.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjunta

Eezyllä on EU:n Whistleblower-direktiivin mukainen Whistleblowing-väärinkäyttöepäilysten ilmoituskanava ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön.
Eezyllä kunnioitetaan ja noudatetaan ihmisoikeuksia. Työntekijöitä tai työnhakijoita ei syrjitä millään perusteella. Ulkomaalaisen työvoiman kohdalla suljetaan pois ihmiskaupan mahdollisuudet sekä tarkastetaan työoikeuden toteutuminen. Minkäänlaista ahdistelua tai työpaikkakiusaamista ei hyväksytä.

Eezylle on luotu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) pohjautuva tietosuoja- ja tietoturvaorganisaatio ja yhtiöllä on käytössään toiminnalliset prosessit asianmukaisen tietosuojan sekä tietoturvan varmistamiseksi.

Eezyllä on sitouduttu torjumaan korruptiota kaikissa sen muodoissa, kiristäminen ja lahjonta mukaan luettuina. Palveluksia, lahjoja tai etuja, joiden voitaisiin kohtuudella olettaa vaikuttavan päätöksentekoon yrityksessä, ei tarjota tai vastaanoteta. Henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä erillisen Whistleblowing-kanavan kautta tai tekemällä ilmoituksen esihenkilölleen tai yhtiön ylimmälle johdolle.